Adrese
Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Salas nov., LV–5230

Kontaktinformācija
652 23291, e-pasts birzubibl@inbox.lv
        
Bibliotēka atvērta
P.  8.30 - 16.30
O. 10.00 - 18.00
T.  8.30 - 16.30
C.  8.30 - 16.30 (Ošānos)
P.  8.30 - 16.30
S.-Sv. Brīvdienas
     
Bibliotēkas  izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums              5139
Lietotāju skaits                        116
Apmeklējumu skaits            1957
Izsniegums                            4635

Periodiskie izdevumi bibliotēkā 2020.gadā 

Pagastā ir divas bibliotēkas – Salas bibliotēka un Biržu bibliotēka. 

Birži jau kopš hercoga Jēkaba laikiem bijis viens no apdzīvotākajiem un ekonomiski attīstītākajiem centriem. Sunākstes draudzes mācītājs Vecais Stenders, kā zināms, bija pirmais, kas pievērsās latviešu tautas izglītošanai. Viņa ietekmē tam pievērsās arī Biržu draudzes mācītājs Lundbergs un īpaši viņa ķesteris un ērģelnieks latvietis Ansis Līventāls. Līventāls rakstīja un pārtulkoja grāmatas latviešu valodā, brauca uz Jelgavas grāmatu izdevniecībām  un veda no turienes grāmatas un deva tās lasīt apkārtējiem zemniekiem. Tāpēc var teikt, ka pirmie bibliotēkas aizsākumi Biržos meklējami Anša Līventāla laikā.

20. gs. 30. gados Biržos pastāvējušas vairākas bibliotēkas, kas piederējušas dažādām biedrībām un savienībām: Biržu izglītības biedrībai “Darbs”,  Latviešu jaunatnes savienības  Biržu nodaļai un Biržu Lauksaimniecības biedrībai, kurai 1909. gadā bija 140 grāmatas.  

Bibliotēkas vadītāja Ļubova Kutkevičjus.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox