Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka

Adrese
Mežvijas, Mežgale, Jēkabpils nov., LV–5223

Kontaktinformācija
26446199, e-pasts leimanu.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Seko līdzi Facebook.com! 
Seko līdzi draugiem.lv!  

Bibliotēka atvērta
P.
9.00 - 17.00
O. 10.00 - 18.00
T. 8.00 - 9.00, 15.30 - 16.30
Leimaņos 10.00 - 15.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 17.00
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2021
Bibliotēkas krājums  8385
Lietotāju skaits    107
Apmeklējumu skaits  1435
Izsniegums  5405

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu

1909. gadā Biržu Izglītības biedrība “Darbs” nodibina savu bibliotēku. Leimaņu pagastu (agrāk ciemu) izveidoja 1945. gadā Biržu pagastā.  I pasaules kara laikā bibliotēkas grāmatas pazuda, fondu bibliotēkā atjauno pēc kara. 1911. gadā Biržu Lauksaimniecības biedrība nodibina bibliotēku. Arī šai bibliotēkai karš nodara lielus postījumus, pazūd viss grāmatu fonds. Bibliotēkas darbību atjauno pēc I pasaules kara. Leimaņu pagasta bibliotēka dibināta 1948. gadā. 1957. gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 4474 vienības. Bibliotēka vairākkārt ir pārvietota no ēkas  uz ēku. 
Šodien bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un ir vietējais informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem.

Bibliotēkai ir nodaļa Leimaņos, Leimaņu tautas namā.

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte. 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox