Mūsu adrese: 

Rīgas iela 212,
Jēkabpils, LV-5202
Iegūt kartes norādes

Kontaktinformācija:

Tālrunis : 652 32275;
652 32588;
e - pasts: jgb@jgb.lv
 


Bibliotēkas vadītāja
Zinaīda Rabša   652 32475
26441992
Lasītāju apkalpošanas nodaļa
Gita Elksnīte Nodaļas vadītāja 652 32588
Lilija Kirilova Bibliotēku informācijas speciāliste 652 32588
Anita Katiņa Vecākā bibliotekāre (abonementā,
Eiropas Savienības informācijas punktā)
652 32588
29642388
Anta Klints Vecākā bibliotekāre (lasītavā) 652 32588
Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa
Daiga Rubene Nodaļas vadītāja 29642327
652 32275
Rudīte Kļaviņa Vecākā bibliotekāre (metodiķe) 652 32275
Mārīte Caune Bibliogrāfe 652 32275
Guna Taškova Sistēmbibliotekāre 652 32275
Bērnu literatūras nodaļa
Ilona Švābe Nodaļas vadītāja 652 21303
29642339
Maija Tehņenko Vecākā bibliotekāre (lasītavā) 652 21303
Ieva Luriņa Vecākā bibliotekāre (abonementā) 652 21303
Trigger the fancybox