Mūsu adrese: 

Rīgas iela 212,
Jēkabpils, LV-5202
Iegūt kartes norādes

Kontaktinformācija:

Tālrunis : 652 32588;
652 32275;
 


Administrācija
Saziņai: galvena.biblioteka@edu.jekabpils.lv
Zinaīda Rabša Direktore

26441992
652 32475

Renāte Lenša Direktores vietniece

29554991
65237392

Egita Lazdiņa Lietvede 28682025
Rudīte Kļaviņa Metodiķe 652 32275
Lasītāju apkalpošanas nodaļa
Saziņai: info.jngb@edu.jekabpils.lv
Gita Elksnīte Nodaļas vadītāja

29642338
652 32588

Lilija Kirilova Bibliotēku informācijas speciāliste 652 32588
Anita Katiņa Vecākā bibliotekāre (abonementā,
Eiropas Savienības informācijas punktā)
652 32588
29642338
Anta Klints Vecākā bibliotekāre (lasītavā) 652 32588
Resursu apstrādes nodaļa
Daiga Rubene Nodaļas vadītāja 29642327
652 32275
Mārīte Caune Bibliogrāfe 652 32275
Guna Taškova Sistēmbibliotekāre 652 32275
Bērnu un jauniešu nodaļa
Saziņai: berni.jngb@edu.jekabpils.lv 
Ilona Švābe Nodaļas vadītāja

29642339
652 21303

Maija Tehņenko Vecākā bibliotekāre (lasītavā) 652 21303
Ieva Birāne Vecākā bibliotekāre (abonementā) 652 21303
Trigger the fancybox