Rekvizīti rēķinu apmaksai: 

Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka
Reģ. Nr. 90000024205
PVN reģ. Nr. LV90000024205
Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV - 5201

  • Preces/  pakalpojuma saņēmējs
    Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka
    Rīgas iela 212, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202

SEB BANKA AS   UNLALV2XXXX     LV87UNLA0009013130793
SWEDBANKA AS  HABALV22XXX     LV75HABA0001401057077

Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas reģistrācijas numurs 50900038741
(sarakstā ierakstīšanas datums 04.01.2022.)