Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts ir viens no Eiropas Savienības punktiem , kas 2000. gadā tika izveidoti Latvijas rajonu un pilsētu bibliotēkās. Projektu sākotnēji, Baltijas valstu gada ietvaros, finansēja Zviedrijas valdība, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. 
Eiropas Savienības Informācijas punktus(ESIP) sākotnēji koordinēja Eiropas Savienības Informācijas aģentūra, vēlāk - Valsts kanceleja, bet no 2010. gada 1. janvāra - Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 
ESIP mērķis ir paplašināt un padziļināt Latvijas iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienību.
ESIP  organizē dažādus ar Eiropas Savienību un Latvijas, dalību tajā saistītus pasākumus. 
Informāciju par Eiropas Savienību var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, Eiropas Savienībā ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.
Arī Latvijā darbojas  uzziņu telefons – Eiroinfo tālrunis (8 0000 3 0000), uz kuru zvanot, var uzdot jautājumus par ES.

Eiropas Savienības māja Rīgā vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz plašu informāciju par dažādām Eiropas Savienības nozarēm un jautājumiem - Eiropas Parlamenta biroju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību, kā arī Zināšanu, sarunu un mākslas istabas.

Eiropas eksāmens ir zināšanu un izpratnes tests par Eiropas Savienību.
Tests norit tiešsaistē www.esmaja.lv no 7. maija plkst. 8.00 līdz 9. maija plkst. 21.00.

Ikviens dalībnieks var piedalīties sev ērtā laikā.
Izglītības iestādes savu dalību Eiropas eksāmenā (EE) piesaka iepriekš, lai regulāri saņemtu aktuālo informāciju, kā arī piedalītos iknedēļas veicināšanas balvu izlozē.

1.-3. klašu skolotāji saņems dalības kodu, kas nodrošinās skolēniem atvieglotu reģistrāciju.

Skolēnu ieguvumi no dalības EE:
- pilnveidotas zināšanas un pilsoniskā kompetence;
- saņemtais Apliecinājums par dalību EE (norādīts iegūtais punktu skaits) sekmē gan pašvadītu mācīšanos, gan ļauj vērtēt ar atzīmi skolēna sasniegumu;
- balvas gan individuāli labākajiem, gan aktīvākajai klasei un skolai!

Datu pārzinis ir biedrība "Eiropas Kustība Latvijā". Biedrība nodrošina personas datu aizsardzību. Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr.2018/1725.

Reģistrē savu skolu līdz 2021. gada 1. maijam, aizpildot reģistrācijas formu:

 

 

Trigger the fancybox