Bibliotēka piedāvā izzināt vairāk par mūsdienu bibliotēkas piedāvātajām iespējām: sniegtajiem pamatpakalpojumiem, darbu ar informācijas tehnoloģijām un resursiem.

1. Bibliotēkas periodisko izdevumu popularizēšana 
Periodiskie izdevumi jeb prese ir iespieddarbi, kas iznāk noteiktā laika posmā un kam ir vienlaidu numerācija un viens nosaukums. 2021. gadā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas  Lasītāju apkalpošanas nodaļā pieejami 8 laikrakstu, 43 žurnālu nosaukumi (Bērnu literatūras nodaļā – 31 izdevums) par dažādam tēmām, latviešu, vācu un krievu valodās. Abonētās preses sarakstu var redzēt bibliotēkas mājaslapā: www.jgb.lv sadaļa Laikraksti un žurnāli. 2. Latvijas Nacionālā enciklopēdija
https://enciklopedija.lv/ - universāls un augstticams informācijas resurss latviešu valodā tiešsaistē, izmantojams bez maksas.

 

 
 

 

 

Trigger the fancybox