Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka aicina pieteikties bezmaksas informatīvajām nodarbībām
  Piedāvājam:
                     1. iepazīties ar mūsu bibliotēku, tās vēsturi, darbu un pakalpojumiem,
                     2. apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā kopkatalogā, datubāzēs un citos resursos, 
                     3. pārrunāt svarīgākos medijpratības jautājumus

Pēc pedagogu ierosinājuma bērniem un jauniešiem organizējam tematiskas bibliotekārās stundas
Aicinām pieteikties zvanot 29642338 vai rakstot e-pastu: info.jngb@edu.jekabpils.lv

Informatīvo stundu video ieskats: 

1. Bibliotēkas periodisko izdevumu popularizēšana 
Periodiskie izdevumi jeb prese ir iespieddarbi, kas iznāk noteiktā laika posmā un kam ir vienlaidu numerācija un viens nosaukums. 2021. gadā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas  Lasītāju apkalpošanas nodaļā pieejami 8 laikrakstu, 43 žurnālu nosaukumi (Bērnu literatūras nodaļā – 31 izdevums) par dažādam tēmām, latviešu, vācu un krievu valodās. Abonētās preses sarakstu var redzēt bibliotēkas mājaslapā: www.jgb.lv sadaļa Laikraksti un žurnāli. 

 

2. Latvijas Nacionālā enciklopēdija
https://enciklopedija.lv/ - universāls un augstticams informācijas resurss latviešu valodā tiešsaistē, izmantojams bez maksas. 

 

3. Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas e-resursi
Ieskats bibliotēkas piedāvātajos e-resursos, kuri noderīgi mācībām, pašizglītībai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.


4. Informatīva stunda: Es iegāju pilsētā un uzliku savu sapni uz akmeņiem spīviem… (Trimdas rakstniekam Linardam Taunam - 100)
Par Latvijai piederīgo trimdas dzejnieku,  kas savos darbos pievērsies pilsētas tēmai, pilsēta ir gan ilgu un vientulības, gan mīlestības un tuvības tēls dzejā.