Katru gadu bibliotēkas kolektīvs sagatavo pārskatu par bibliotēkas darbu, ietverot:  bibliotēkas darbības vispārīgu raksturojumu; krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku; pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību struktūrvienībās; darbu ar bērniem un jauniešiem; novadpētniecības darbu; projektizstrādi; metodiskā un konsultatīvā darba raksturojumu; bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējumu; bibliotēkas personālu; finansiālo nodrošinājumu; sadarbību ar pašvaldības un citam iestādēm; publikācijas un pasākumu foto mirkļus.


Gada pārskats par 2020.gadu
Gada pārskats par 2019. gadu
Gada pārskats par 2018. gadu
Gadu pārskats par 2017. gadu
Gadu pārskats par 2016. gadu

 

Trigger the fancybox