Katru gadu bibliotēkas kolektīvs sagatavo pārskatu par bibliotēkas darbu, ietverot:  bibliotēkas darbības vispārīgu raksturojumu; krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku; pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību struktūrvienībās; darbu ar bērniem un jauniešiem; novadpētniecības darbu; projektizstrādi; metodiskā un konsultatīvā darba raksturojumu; bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējumu; bibliotēkas personālu; finansiālo nodrošinājumu; sadarbību ar pašvaldības un citam iestādēm; publikācijas un pasākumu foto mirkļus.

Gada pārskats par 2019. gadu
Gada pārskats par 2018. gadu
Gadu pārskats par 2017. gadu
Gadu pārskats par 2016. gadu

 

Trigger the fancybox