Kāpēc izmantot datu bāzes?

• Droša un uzticama informācija
• Atvieglo mācību procesu
• Dažādo informācijas ieguves veidus
• Pilnveido zinātniski pētniecisko un studiju darba izstrādi
• Daudzveido brīvā laika pavadīšanas iespējas
• Palīdz darbam un pašizglītībai

 

Letonika.lv - digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju.
Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti.
PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka - visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem, to skaits pārsniedz 5 miljonus. 
Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lietotājiem pieejama bez maksas, un tā piedāvā vairāk nekā 100 dažādu izdevumu rakstus un rakstu arhīvus.

LETA arhīvs ir viens no plašākajiem uzticamas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā un ir neaizstājams palīgs, lai ātri un ērti iegūtu informāciju par personām, uzņēmumiem, notikumiem, statistiskiem datiem u.c. Pieejami LETA arhīva materiāli latviešu, angļu un krievu valodā.

Nacionālā enciklopēdija ir paredzēta izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai, jo enciklopēdija ir nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Trigger the fancybox