Kāpēc izmantot datu bāzes?

• Droša un uzticama informācija
• Atvieglo mācību procesu
• Dažādo informācijas ieguves veidus
• Pilnveido zinātniski pētniecisko un studiju darba izstrādi
• Daudzveido brīvā laika pavadīšanas iespējas
• Palīdz darbam un pašizglītībai

 

Letonika.lv - digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju.
Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti.
PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.
 

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka - visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem, to skaits pārsniedz 5 miljonus. 
Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lietotājiem pieejama bez maksas, un tā piedāvā vairāk nekā 100 dažādu izdevumu rakstus un rakstu arhīvus.

LETA arhīvs ir viens no plašākajiem uzticamas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā un ir neaizstājams palīgs, lai ātri un ērti iegūtu informāciju par personām, uzņēmumiem, notikumiem, statistiskiem datiem u.c. Pieejami LETA arhīva materiāli latviešu, angļu un krievu valodā.

Nacionālā enciklopēdija ir paredzēta izmantošanai jebkuram interesentam izglītības un profesionālās darbības jomā vai gluži vienkārši – zināšanu paplašināšanai, jo enciklopēdija ir nozīmīgākais populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā.

Aicinām Jūs izmantot Open Research Library www.openresearchlibrary.org atvērtās piekļuves e-grāmatu platformu. Tā piedāvā vienotu pieeju vairāk kā 20 000 atvērtās piekļuves grāmatām, kas izdotas visā pasaulē. Šī infrastruktūra ir veidota tā, lai tā aptvertu visplašāko recenzēto atvērtās piekļuves grāmatu kolekciju, kas pieejama visiem bez maksas un bez ierobežojumiem.

 E-grāmatu lasīšana un vietnes 3td.lv izmantošana ir lasītājam pieejama bez maksas izdevīgā laikā ikvienā pasaules vietā, ja vien līdzi ir viedtālrunis, planšetdators vai dators ar interneta pieslēgumu. Latvijas publiskajās bibliotēkās reģistrētiem lasītājiem šo pakalpojumu nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), izmantojot tehnoloģiju uzņēmuma Tieto Latvia izstrādāto platformu, savukārt šobrīd e-grāmatu klāstu piedāvā apgāds Zvaigzne ABC
Attālināti lieto 3td.lv e-grāmatas

EIFL Open Access programmas grāmatu katalogs (DOAB) nodrošina piekļuvi vairāk nekā 34 000 zinātniskajām recenzētām brīvpieejas e-grāmatām. Platformas pakalpojumi ir bez maksas un visi dati brīvi pieejami.
Atvērta "Jurista Vārda"  brīvpieejas e-bibliotēka, kurā ievietotie materiāli sagrupēti četro "plauktos" (Grāmatas, Periodika, Prakses materiāli, Lekcijas). Tās var izmantot ikviens interesents jebkurā laikā, kā darba un tālākizglītības instrumentus, par brīvu. Bibliotēkā ievietotie materiāli nav orientēti uz konkrētu nozari vai juridisko profesiju, bet mērķēti uz iespējami plašu auditoriju un piesaistīti tiesību sfērai.
Open Access datu bāzē brīva pieeja 3 miljoniem zinātnisku publikāciju, kas iekļautas visu Vācijas zinātnisko bibliotēku kopējā sarakstā (GVI). Tās ir grāmatas, raksti, disertācijas, kā arī laikrakstu un žurnālu raksti dažādās – pārsvarā vācu un angļu – valodā