Dzejas lasījumi “Dzeja elpo vārdos"

2023.gada 13. septembrī notika dažādu paaudžu dzejnieku dzejas lasījumi “Dzeja elpo vārdos”, kurā piedalījās Iveta Šimkus, Artis Ostups un Jānis Rokpelnis. Sarunu ar dzejniekiem vadīja Ruta Štelmahere, bet par muzikālo noformējumu rūpējās Alise Kļaviņa, izpildot savas dziesmas ar mūsdienu dzejnieku vārdiem. 

   

   

   

   

   

Jēkabpils pilsētas svētki 2023.
Pietura "BIBLIOTĒKA" Sēļu sēta

Ar iedvesmojošiem stāstiem piedalījās  ievērojami jēkabpilieši: Daiga Kalniņa, Ruta Kalniņa, Ziedonis Bārbals, Aivars Bondars, Raivis Ragainis, literāti: Anna Skaidrīte Gailite, Andris Grīnbergs  un interešu apvienības "Literāts" dalībnieki: Gita Groza un Valdis Aleksandrovs.

   

  

  

  

  

   

Lucijai Ķuzānei - 95

  

Rakstnieces un skolotājas Lūcijas Ķuzānes tuvinieki, draugi, bijušie skolēni un citi viņas talanta cienītāji pulcējās atmiņu vakarā Krustpils kultūras centrā, lai kopīgā pasākumā atzīmētu Lūcijas 95 gadu jubileju.
Lucija Ķuzāne un Andris Grīnbergs bija pirmie interešu apvienības "Literāts "vadītāji.
Andris, Grīnbergs, Ruta Štelmahere, Zinaīda Rabša, Inga Grīnberga un Gundars Kalve sveic jubilāri
Apsveikums no "Literāta" Lucijai Ķuzānei 95. gadu jubilejā 

Dzejas dienas Jēkabpilī, 2022. gada 14. septembrī 

Krustpils kultūras centrā notika Jēkabpils dzejnieku dzejas lasījums “Vienoti dažādībā”, kurā piedalījās Ruta Štelmahere, Rolands Briedis un Arvis Viguls. Visi šie dzejnieki ir saistīti ar Jēkabpili.  Pasākumu vadīja literatūrkritiķe, interešu apvienības "Literāts" vadītāja  Sintija Kampāne – Štelmahere, bet par muzikālo noformējumu parūpējās Mareks Sarnovskis.

    

       

         

Muzikālā dzejas performance "Dzejas fetišs" 

Akmeņu ielas radošajā kvartālā norisinājās radošās apvienības “Literāts” muzikāla dzejas performance “Dzejas Fetišs”. Dažādi autori lasīja savu dzeju, kuru papildināja īpaši šai performancei sagatavots Laura Kampāna muzikāls pavadījums. "Dzejas fetišs" ir improvizācija, kurā savienojas gatavais un negatavais, māksla un daba, tveramais un netveramais, paredzamais un neparedzamais.

  

 

Jēkabpils pilsētas svētki 2022!

Interešu apvienība " Literāts'' Akmeņu ielā - pilsētas mākslinieku un radošo iedzīvotāju kvartālā.


   

"Literāta" aptauja
Pēc COVID-19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas ir radusies doma par "Literāta" atkal satikšanos jaunā noskaņā. Droši vien ikviens no jums ir noilgojies pēc sarunām un kopīgiem uzdevumiem literārajā tematikā. Nav jau noslēpums, ka radošu procesu notikumiem vajadzīgi iespaidi, diskusijas, neliels sacensību gars, ārēji impulsi, pieredzes apmaiņa. Var izdzīvot bez "Literāta". Bet varbūt tieši "Literāts" dod kādu dzīves garšu. Šajā aptaujā vēlos noskaidrot jūsu domas par "Literāta" pastāvēšanu, turpinājumu un jūsu iespējām to apmeklēt. Aptauja "Literāta" turpinājums

LITERĀTA PANDĒMIJAS LAIKA PASAKAS

Inita Vilmane Pasaka par katrudieni un gandrīzkatrudieni
Dārta Vilmane Pasaka par kurpjukastes Vili
Mihails Fomičevs Gliemezis

LITERĀRĀ PLUDMALE

2021.gada Dzejas nedēļā interešu apvienība "Literāts" aicināja iegriezties Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, lai atstātu savu literāro pēdas nospiedumu kopējā papīra pludmalē. Literāras pēdas skatīt šeit>>>  un foto galerijā skatīt šeit>>>

   

 

 

  

  

VASARAS LAIKS
Jēkabpils interešu apvienības “Literāts” dalībnieku dzejoļu publikācija.

“Literāta” tikšanās un mājasdarbs

 

  

                                         

Sestdien, 27. februārī, pēcpusdienā gan jaunāki, gan pieredzējuši autori pulcējās uz interešu apvienības “Literāts” tikšanos virtualitātē. Kaut arī satikšanās noritēja “Zoom” programmā, bija jāatzīst, ka klātbūtnes izjūtu tomēr pieredzēja ikviens dalībnieks. Galvenokārt jau to varēja panākt caur kopīgi risinātiem uzdevumiem, piemēram, kopīgu dzejoļu rakstīšanu. Literāta kopdzejoļi >>>
Jēkabpils interešu apvienības "Literāts" rosina uzrakstīt literāru pasakuieteikumi, kā to uzrakstīt šeit >>>

DZEJOĻI JĒKABPILIJ

       

Jēkabpils vārdu izrunā, atspoguļo un veido cilvēki, kuri šajā pilsētā dzīvo – pagātnē, tagadnē vai arī nākotnē. Pilsētnieks. Jēkabpilietis. Varbūt viņš te ir piedzimis, audzis. Varbūt ieceļojis un pat iedzīvojies, iesakņojies kā koks vai kā mežs. Vai tas ir bijis viņa lēmums? Kurš to var atbildēt? Bet viņš zina, ka tā ir viņa vieta un ka tas ir viņa laiks šajā vietā, jo tas nevar būt citā vietā un citur tas nebūtu tāds pats kā šeit. 
Par godu Jēkabpils 350. gadadienai pēc interešu apvienības “Literāts” izteikta aicinājuma dažādi autori (gan jaunāki, gan jau pieredzējuši) ir radījuši dzejoļus. Viņu laiks ir Jēkabpilī, kas atbalsojas liriskā pārdzīvojumā par pilsētu un savu vietu tajā. Šajā dzejas apkopojumā redzam gan Jēkabpils siluetus un krāsas, ainaviskus “triepienus”, pilsētas gaismas un ēnas, kā arī attiecības ar cilvēkiem gan sinhroniskā, gan diahroniskā laiktelpas ietvarā. Kaut arī dzejoļi ir dažādi gan ritmā, gan izteiksmē un tēlainībā, katrā no tiem ir jūtama siltums un sirsnība, domājot par pilsētu, par Jēkabpili. Lasīt dzeju>>>
Paldies visiem autoriem par atsaucību! 

              
             2019. gada Jēkabpils Dzejas dienas "EKO dzeja" performance  “Dzejas Fetišs”                     

                         
2012. gadā dzejas pasākums "Gaismas garaiņi"          2018. gadā performance  “Dzejas Fetišs” 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā darbojas kopš 1984.gada. Divdesmīt gadu garumā nopietnu ieguldījumu jauno autoru izaugsmē sniedza literārie konsultanti: rakstniece Lūcija Ķuzāne un dzejnieks Andris Grinbergs. No 2009. gada līdz 2012.gadam interešu apvienības literārā konsultante bija Ruta Štelmahere. Pašlaik to vada Sintija Kampāne-Štelmahere. Apvienības dalībnieki labprāt iesaistās pilsētas kultūras dzīvē, īpaši interesanti un atraktīvi ir viņu rīkotie Dzejas dienu pasākumi. Apvienībā darbojas dažādu vecumu un tautību cilvēki, kuri aicina savam pulkam pievienoties tos, kuri savas domas, pārdomas, sapņus un redzējumus uztic papīram vai datoram, un vēlas savu rakstītprasmi pilnveidot un attīstīt. Aicinājums pievienoties interešu apvienībai "Literāts".
Literāro darbību apvienībā uzsāka daudzi talantīgi, Latvijā zināmi, rakstnieki, dzejnieki un aktīvi sabiedriskie darbinieki: Ronalds Briedis, Gundars Kalve, Ruta Štelmahere, Ligita Ābolniece, Gaiķu Māris.

                                  
2019. gada 12. jūnijā literātieši sveic žurnālistu, dzejnieku un pulicistu Andri Grīnbergu viņa grāmatas “Kustinu dzīvi. 60 gadi žurnālista ceļos un neceļos" atvēršanas pasākumā. Foto no kreisās - Lūcija Ķuzāne, Violeta Kļaviņa, Ruta Štelmahere, Gundars Kalve.

                                                      
2015. gada 20. februārī Jēkabpils Tautas namā notika interešu apvienības "Literāts" 30 gadu jubilejas svinības. 
Pasākumā piedalījās "Literāta" dibinātāja, kādreizējā Jēkabpils rajona centrālās bibliotēkas direktore Mirdza Mulere, "Literāta" vadītāji dažādos laikos - Andris Grīnbergs, Ruta Štelmahere un Sintija Kampāne. Uz jubilejas pasākumu bija ieradušies literātieši - gan tie, kuriem izdotas grāmatas, gan tie, kas kādreiz rakstīja dzeju, bet šobrīd to vairs nedara, gan tie, kas "Literātā" darbojas patlaban.
Muzikāli pasākumu papildināja Lauris Kampāns, Mareks Sarnovskis, Pēteris Draņevičs un Skaidrīte Pugača, izpildot dziesmas ar literātiešu rakstītiem tekstiem. Pasākuma gaitā tika lasīti tekstu fragmenti no "Literāta" dažādu laiku dienasgrāmatām, tos lasīja Everita Stradiņa, kā arī miniatūra "Augustiņš", ko izpildīja Pēteris Draņevičs.
Jubilejas vakaru papildināja prezentācija ar fotogrāfijām no dažādiem literātiešu pasākumiem, kā arī izstāde, kurā apkopotas publikācijas par apvienību un tās dalībniekiem. Vēsturiski unikāli materiāli – rokrakstos un mašīnrakstā. Devums literatūrā, kultūrvēsturē, kas atspoguļots grāmatās.
Pasākuma laikā visi tika iepazīstināti ar literātiešu sasniegumiem, bet pēc oficiālās daļas bija iespēja noskatīties dokumentālu filmu par vienu no viņu nodarbībām. Pie brīvā mikrofona literātieši lasīja savu dzeju.
Piedāvājam iepazīties ar literātiešu dalibniekiem. Lasīt tālāk >>>