Jēkabpils novada Kūku bibliotēka

Adrese 
Kūkas 36, Kūkas, Jēkabpils nov., LV–5222

Kontaktinformācija
25635248, e-pasts kuku.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Seko līdzi Facebook.com!
Seko līdzi draugiem.lv!        

Bibliotēka atvērta
P.    9.00 - 18.00
O.    14.00 - 19.00; Maksājumu pieņemšanas un pabalstu izmaksu diena no 9.00 - 16.00
T.    9.00 - 18.00
P.    8.00 - 17.00
S.   9.00 - 12.00
C., Sv.      Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana  2023
Bibliotēkas krājums 10 930
Lietotāju skaits  307
Apmeklējumu skaits  5697
Izsniegums  5870

Preses izdevumi bibliotēkā 2024.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2022.gadu

Kūku pagastā darbojas divas bibliotēkas – Kūku bibliotēka un  Zīlānu bibliotēka. Kūku pagasta bibliotēka atvērta 1948. gadā Kūku ciema “Sūņos”. Vēlāk bibliotēka pārvietota uz kūdras fabrikai “Driksna” piederošo ēku. Sākotnējais bibliotēkas nosaukums bija kūdras fabrikas “Driksna” arodbiedrības bibliotēka. Vēlāk, 1981.gadā, bibliotēka pāriet Kūku ciema padomes īpašumā.  

Bibliotēkas vadītāja Inna Sakoviča.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv