Jēkabpils novada Sēlpils 1.bibliotēka

Adrese
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Jēkabpils nov., LV-5232

Kontaktinformācija
652 20922, e-pasts selpils1.biblioteka@edu.jekabpils.lv
 
Bibliotēka atvērta
P.
9.30 - 18.00
O. 8.30 - 17.00
T. 8.30 - 17.00
C. 8.30 - 17.00
P. 8.30 - 17.00
Pārtr. 12.00 - 12.30
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2021
Bibliotēkas krājums  6522
Lietotāju skaits    185
Apmeklējumu skaits  1448
Izsniegums    7528

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2021.gadu

Sēlpils pagastā darbojas divas bibliotēkas - Sēlpils 1. bibliotēka un Sēlpils 2. bibliotēka.
Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja ir Airita Volante.

Pirmo bibliotēku pagastā nodibina pirms I pasaules kara Sēlpils lauksaimniecības biedrība “Sakne”. Pēc kara bibliotēkā ir ļoti maz grāmatu, jo lielāko daļu  iznīcina karš.  1921. gadā bibliotēkas fonds sasniedz 527 grāmatas. Pēc diviem gadiem Kultūras fonds nolemj bibliotēku nezināmu iemeslu dēļ nodot Latvijas jaunatnes savienības Sēlpils organizācijai.  1923. gadā Sēlpilī darbojas biedrības “Raiņa klubs” Sēlpils nodaļas bibliotēka. Jau no bibliotēkas dibināšanas sākuma bibliotēkā ir atvērta lasītava.  Tā darbojas katru dienu un ir par brīvu.

Pēc II pasaule kara Sēlpilī grāmatas, pēc ziņām, ko sniedz pagasta vecākie iedzīvotāji,  sāk izsniegt 1948. gadā. Pirmais bibliotēkas nosaukums bija Ezera ciema bibliotēka. 50-to gadu vidū bibliotēkas fonds tiek komplektēts ar politiska satura literatūru. 60-to gadu sākumā bibliotēka kārtējo reizi tiek pārcelta uz jaunām telpām. Bibliotekāre tolaik bijusi arī kultūras dzīves organizētāja kolhozā “Sēlija”. Kopā ar bērnu dramatisko kolektīvu tika organizēti tik populārie bērnu rīti. Kolhozam bijis arī radiomezgls, pa kuru lasīja grāmatu apskatus, dzejoļus un montāžas.

Šodien bibliotēkas lietotāju labākai apkalpošanai izveidots novadpētniecības materiālu fonds. Bibliotēku apmeklē ļoti daudz pagastu jauniešu. Bibliotēkā ir arī Interneta pieslēgums. Bibliotēkā gadu no gada tiek organizētas dažādas izstādes, par kurām lielu interesi izrāda pagasta iedzīvotāji.  

Daudz laika bibliotekāre pavada sarunās ar saviem bibliotēkas apmeklētājiem. Bibliotekāre atzīst, ka tas ir vajadzīgs, jo tādējādi tiek noskaidrotas lasītāju intereses, lai veiksmīgāk papildinātu bibliotēkas krājumu. 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox