Laikraksti Jēkabpils novada publiskajās un skolu bibliotēkās

Žurnāli Jēkabpils novada publiskajās un skolu bibliotēkās

Žurnāli svešvalodās Jēkabpils novada publiskajās un skolu bibliotēkās

E-izdevumi Jēkabpils novada publiskajās un skolu bibliotēkās