Skolas bibliotēka – atbalsts pilnveidotajā mācību saturā
Sagatavots ziņojums par Latvijas bibliotēkām 2021. gadā
Piesaki savu ideju Iedvesmas bibliotēkai!
Latvijas bibliotēkas 2020.gadā
Jēkabpils novada Attīstības stratēģijas publiska apspriešana