Salas bibliotēkas krājums e-katalogā 

Jēkabpils novada Salas bibliotēka

Adrese
Susējas iela 9, Sala, Jēkabpils nov., LV–5230

Kontaktinformācija
652 37708, 27806609, e-pasts salas.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Seko līdzi Facebok.com!

Bibliotēka atvērta
P. 8.00 - 17.00
O. 8.00 - 17.00
T. 9.00 - 18.00
C. 8.00 - 17.00
P. 8.00 - 17.00
Pārtr. 12.00 - 13.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2021
Bibliotēkas krājums 10 195
Lietotāju skaits    613
Apmeklējumu skaits 3662
Izsniegums  7111

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas gada pārskats par 2021.gadu

1923. gadā Salas patērētāju biedrība nodibina bibliotēku. Pirmās grāmatas ir par kooperācijas jautājumiem. 1928. gadā bibliotēku pārved uz Jēkabpils pilsētu, likvidētās Salas patērētāju biedrības bibliotēku nodod Ābeļu pagasta pašvaldības rīcībā.

Salas pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Pirmā pastāvēšanas gada beigās bibliotēkas fonds ir 4648 grāmatas, lasītāju skaits – 302. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija ciema sekretāre Aina Grāmatniece. Ilggadēja bibliotēkas vadītāja bija Ērika Lazdiņa, par bibliotekāri strādāja Biruta Šaroka. Vēlāk ilgus gadus par bibliotēkas vadītāju strādāja Silvija Lazdiņa. Bibliotekāre bija Ruta Lavrinoviča.

Bibliotēka atrodas novada centrā Susējas ielā 9 pašvaldības ēkas 1. stāvā. Netālu no bibliotēkas atrodas Salas kultūras nams un Salas vidusskola, kā arī PII “Ābelīte”, ar šīm iestādēm bibliotēkai ir laba sadarbība. Bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Jēkabpils Galveno Bibliotēku un citām bibliotēkām.

Salas bibliotēka atkārtoti akreditēta 2018. gadā, tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkā notiek automatizēta lietotāju apkalpošana BIS Alise. Novadpētniecības materiālu mapes atspoguļotas reģiona kopkatalogā. Bibliotēka ir saņēmusi pateicības par piedalīšanos Novadpētniecības konkursos, kurus rīko JGB, kā arī par piedalīšanos Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Bibliotēka piedalījās izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”. Par veiksmīgu programmas realizēšanu arī tika saņemta pateicība.

Šobrīd bibliotēkas vadītāja ir Ruta Lavrinoviča, par bibliotekāri strādā Dace Januškeviča.  

Bibliotēka piedāvā:
1. Grāmatas, 22 nosaukumu preses izdevumus;
2. Informācijas meklēšanu datu bāzes www.letonika.lv,   www.lursoft.lv  Laikrakstu bibliotēkā;
3. Bibliogrāfiskas uzziņas par dažādiem jautājumiem, konsultācijas par datora un interneta lietošanu;
4. Literatūras izvēlē izmantot reģionālo elektronisko kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektronisko katalogu;
5. Izmantot novadpētniecības materiālus, 
6. Sekot sociālajā tīklā https://www.facebook.com/Jekabpils-novada-Salas-biblioteka;
7. Bez maksas pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets;
8. Iespēju izmantot Starpbibliotēku abonementu - pasūtīt nepieciešamās grāmatas, kuras nav Salas bibliotēkā;
9.Grāmatu un tematiskās izstādes, pasākumus dažādai auditorijai.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox