Jēkabpils novada Lones bibliotēka

Adrese
Pagastmāja, Lone, Jēkabpils nov., LV–5224

Kontaktinformācija
22498224, e-pasts lones.biblioteka@edu.jekabpils.lv
        
Bibliotēka atvērta
P. 9
.00 - 18.00
O. 8.00 - 17.00
T. 8.00 - 17.00
C. 8.00 - 17.00
P. 8.00 - 17.00
Pārtr. 13.00 - 14.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana  2021
Bibliotēkas krājums  4241
Lietotāju skaits  107
Apmeklējumu skaits  1015
Izsniegums  2587

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu

Saukas pagastā atrodas divas bibliotēkas - Lones bibliotēka un Saukas bibliotēka. Pirmo bibliotēku Saukas pagastā nodibina 1923. gadā Saukas pagasta padome. Pirmā pastāvēšanas gada beigās bibliotēkas fonds ir 538 grāmatas un lasītāju skaits 126. 1925. gadā Saukas pagasta padome bibliotēkai atvēl 160 Ls lasītavas ierīkošanai.

Bibliotēkas vadītāja Lilija Lejiete.

Bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un pastu. Bibliotēkas telpas iekārtotas ļoti mājīgi. Bibliotēkā tiek  rīkotas rokdarbu izstādes, kā arī pasākumi pašiem mazākajiem bibliotēkas lasītājiem.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox