Jēkabpils novada Zasas bibliotēka

Adrese
Zaļā iela 8, Zasa, Jēkabpils nov., LV-5239

Kontaktinformācija
20371522, e-pasts zasas.biblioteka@edu.jekabpils.lv    

Bibliotēka atvērta
P. 9.00 - 18.00                         
O. 9.00 - 18.00; Maksājumu pieņemšanas diena no 9.00 - 16.00                          
T. 9.00 - 14.00, Liepās 15.00 - 17.00
C. 9.00 - 14.00, Liepās 15.00 - 17.00                        
P.  9.00 - 14.00, Liepās 15.00 - 17.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2023
Bibliotēkas krājums  4820
Lietotāju skaits  151
Apmeklējumu skaits    2450
Izsniegums  3732

Preses izdevumi  bibliotēkā 2024.gadā 

Bibliotēkas darba pārskats par 2022.gadu

Zasas pagastā darbojas Zasas bibliotēka ar nodaļu Liepās. 

Zasas bibliotēkas vadītāja Ināra Valaine.

Ziņas par pirmo dibināto bibliotēku Zasā ir no 1923. gada, kad Latviešu Veicināšanas biedrības Zasas nodaļa nodibina bibliotēku. Gadu vēlāk, 1924. gadā, Zasas Lauksaimniecības biedrība arī nodibina bibliotēku. Zasa – bijušais muižas centrs. Pagastu šķērsoja Jēkabpils – Aknīstes šaursliežu dzelzceļa līnija. Zasas pagasts ir seno sēļu apdzīvota vieta, par ko liecina Antūžu senkapos izdarītie arheoloģiskie izrakumi. Blakus bibliotēkai atrodas Zasas parks, kura kompozīcijā ievērotas ainavu parka romantiskā novirziena iezīmes. Tas atgādina Gatčinas parku miniatūrā. 
 
Bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un turpat arī Zasas vidusskola, tāpēc lielākā daļa bibliotēkas apmeklētāju ir skolēni.  

Kā atzīmē pati bibliotekāre, šodienas bibliotekāram jābūt kompetentam daudzos jautājumos. Bibliotēkas apmeklētājs ir jāiepazīst un jāprot piedāvāt literatūru, ar kuru cilvēks būtu apmierināts. Ir jāuzklausa  katrs cilvēks, jāzina viņam pastāstīt par aktualitātēm pagastā, rajonā, valstī un pasaulē. Bibliotekāram jāprot radīt savā darba vietā patīkamu gaisotni, estētisku noformējumu, lai bibliotēkas lietotājs te varētu justies ērti un labi.  

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv