Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka

Adrese
Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils nov., LV-5212 

Kontaktinformācija
26120712; e-pasts abelu.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Seko līdzi Facebook.com!

Bibliotēka atvērta
P. 9.00 - 17.00
O. 9.00 - 17.00
T. 10.00 - 18.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 17.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana  2021
Bibliotēkas krājums  8550
Lietotāju skaits  229
Apmeklējumu skaits  1958
Izsniegums  6515

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu

Pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas: Ābeļu jaunatnes kultūras biedrības bibliotēka un 1923. gadā dibinātā Salas patērētāju biedrības bibliotēka, kas domāta Ābeļu pagasta iedzīvotājiem. Tagadējā bibliotēka dibināta 1955. gadā. Pirmajā pastāvēšanas gadā fondā ir 941 izdevums. Bibliotēka atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā. 

Bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo.
Bibliotēkā gadu gaitā izveidots daudzpusīgs literatūras fonds, kas spēj apmierināt bibliotēkas lietotāju intereses. Bibliotēkas lietotāji ir gan skolēni un skolotāji, gan  mājsaimnieces un pensionāri.

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbība vērsta uz plānveidīgu, nepārtrauktu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox