Jēkabpils novada Variešu bibliotēka

Adrese
Variešu centrs, Varieši, Jēkabpils nov., LV–5236

Kontaktinformācija
Variešu bibliotēka un nodaļā Antūžos 20233919 
Variešu bibliotēka un nodaļā Medņos 27887640
E-pasts variesu.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Seko Facebook.com!
Seko draugiem.lv!

Bibliotēka atvērta
P. 9.00 -17.00, nodaļā Medņos  8.00-16.00
O. 9.00 -17.00, nodaļā Antūžos 9.00-17.00
T. 9.00 -17.00, nodaļā Medņos 8.00 -16.00
C.11.00 -19.00
P. 9.00 -17.00, nodaļā Antūžos 9.00-16.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas izmantošana 2022
Bibliotēkas krājums  12 206
Lietotāju skaits  292
Apmeklējums  2724
Izsniegums  5178

Preses izdevumi bibliotēkā 2023.gadā 

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu

Variešu bibliotēka dibināta 2017. gadā, reorganizējot Antūžu un Medņu bibliotēkās. Tika izveidota jauna bibliotēka Variešu ar diviem nodaļām Antūžos un Medņos.
Vadītāja Daiga Beinaroviča
Bibliotekāre Liene Kudrjavceva
Variešu bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un ir kultūras un informācijas centrs, kas veic bibliotēku pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem un nodrošina kvalitatīvu brīvā laika izmantošanu.
Nodaļa Antūžos atrodas Antūžu speciālajai skolai piederošā trīs stāvu dzīvojamā ēkā četristabu dzīvoklī pirmajā stāvā.
Nodaļa Medņos atrodas Variešu pagastam piederošā 1936. gadā celtā koka ēkā Medņu centrā. Bibliotēkas strādā ar Alise4i moduli - lietotāju apkalpošana, un grāmatu izsniegšana notiek automatizēti.

Variešu bibliotēka un nodaļas Antūžos un Medņos piedāvā:
Bezmaksas pakalpojumus
• Bibliotēkas apmeklēšanu, lietotāju reģistrēšanu
• Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšanu uz mājām
• Datoru un interneta izmantošanu, t.sk. bezvadu interneta
• Dažādu uzziņu sniegšanu
• Elektroniskā kataloga izmantošanu
• Literatūras izstādes, tematiskos pasākumus
• Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām bibliotēkām (SBA)
• Novadpētniecības materiālus

Maksas pakalpojumus (pēc apstiprināta cenrāža)
• Kopēšanu A3 un A4 formāta (melnbalto un krāsaino)
• Lāzerprintera izdruku A4 formāta
• Skenēšanu līdz A4 formātam (melnbalto un krāsaino)
• Laminēšanu un dokumentu spirāliesiešanu

 Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox