Jēkabpils novada Variešu bibliotēka

Adrese
Variešu centrs, Varieši, Jēkabpils nov., LV–5236

Kontaktinformācija
Variešu bibliotēka un ĀAP Antūžos 20233919 
Variešu bibliotēka un ĀAP Medņos 27887640
E-pasts variesubiblioteka@inbox.lv

Seko Facebook.com!
Seko draugiem.lv!

Bibliotēka atvērta
Variešu bibliotēka    ĀAP Antūžos      ĀAP Medņos
P. 8.00 -17.00                                            9.00-17.00
O. 8.00 -17.00            9.00-18.00
T. 8.00 -17.00                                            9.00 -16.00
C.10.00 -19.00
P. 8.00 -16.00             9.00-16.00
                                S./Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas izmantošana   2019
Bibliotēkas krājums           11509
Lietotāju skaits                        353
Apmeklējums                        4892
Izsniegums                            6991

Preses izdevumi bibliotēkā 2021.gadā 

Bibliotēkas darba pārskats par 2020.gadu

Variešu bibliotēka dibināta 2017. gadā, reorganizējot Antūžu un Medņu bibliotēkās. Tika izveidota jauna bibliotēka Variešu ar diviem ārējās apkalpošanas punktiem Antūžos un Medņos.
Vadītāja Daiga Beinaroviča
Bibliotekāre Līga Vīksna
Variešu bibliotēka atrodas pagasta centrā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un ir kultūras un informācijas centrs, kas veic bibliotēku pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem un nodrošina kvalitatīvu brīvā laika izmantošanu.
ĀAP Antūžos atrodas Antūžu speciālajai skolai piederošā trīs stāvu dzīvojamā ēkā četristabu dzīvoklī pirmajā stāvā.
ĀAP Medņos atrodas Variešu pagastam piederošā 1936. gadā celtā koka ēkā Medņu centrā. Bibliotēkas strādā ar Alise4i moduli - lietotāju apkalpošana, un grāmatu izsniegšana notiek automatizēti.

Variešu bibliotēka un ĀAP Antūžos un Medņos piedāvā:
Bezmaksas pakalpojumus
• Bibliotēkas apmeklēšanu, lietotāju reģistrēšanu
• Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšanu uz mājām
• Datoru un interneta izmantošanu, t.sk. bezvadu interneta
• Dažādu uzziņu sniegšanu
• Elektroniskā kataloga izmantošanu
• Literatūras izstādes, tematiskos pasākumus
• Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām bibliotēkām (SBA)
• Novadpētniecības materiālus

Maksas pakalpojumus (pēc apstiprināta cenrāža)
• Kopēšanu A3 un A4 formāta (melnbalto un krāsaino)
• Lāzerprintera izdruku A4 formāta
• Skenēšanu līdz A4 formātam (melnbalto un krāsaino)
• Laminēšanu un dokumentu spirāliesiešanu

 Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox