Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka

Adrese
Svīres, Rubeņi, Jēkabpils nov., LV–5229

Kontaktinformācija
22346995, e-pasts rubenu.biblioteka@edu.jekabpils.lv        

Sekot līdzi Facebook.com!

Bibliotēka atvērta
P.
9.00 - 17.00
O. 9.00 - 17.00
T. 9.00 - 17.00 (Slatē)
C. 9.00 - 17.00 (Slatē)
P.  9.00 - 17.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana  2021
Bibliotēkas krājums  7764
Lietotāju skaits  134
Apmeklējumu skaits  2023
Izsniegums  3787

Preses izdevumi Rubeņu bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu


Jēkabpils novada Rubenes pagastā darbojas viena bibliotēka ar nodaļu Slatē. Rubeņu bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi.
Jēkabpils novada Rubenes  pagastā līdz 2019.gada 1. februārim  darbojās divas bibliotēkas – Rubeņu  bibliotēka un Slates  bibliotēka.
2018.gadā notika Jēkabpils novada bibliotēku reorganizācija. Ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumu Nr.283 (protokols Nr.15, 1.punkts) „Par izmaiņām Jēkabpils novada publisko bibliotēku darbībā” tika nolemts Rubeņu bibliotēkai pievienot Rubenes pagasta Slates  bibliotēku, izveidojot kā Rubeņu  bibliotēkas struktūrvienību ar bibliotekārajiem pakalpojumiem, nosakot amata vienību – Rubeņu bibliotēkas vadītājs ar slodzi 1.00

Rubeņi no 18. gs. piederējuši poļu grāfu Plāteru dzimtai. Pēc lauksaimniecības agrārās reformas 1920./1921. gadā liela daļa grāfa īpašuma nonāk pagasta pašvaldības pārziņā. Šajā laikā pagastā dibinās vairākas biedrības un nodaļas. 1921. gadā Latviešu nacionālās jaunatnes savienība Rubeņu nodaļa nodibina bibliotēku. 1922. gadā Latvijas katoļu savienības Rubenes nodaļa dibina bibliotēku, kura atrodas Rubenes katoļu draudzes ērģelnieka mājā. Gadu vēlāk Latviešu Kultūras veicināšanas biedrības Rubeņu nodaļa atver bibliotēku, bet 1927. gadā nodaļu likvidē, bibliotēku nodod Rubenes 6 klašu pamatskolas rīcībā. 1924. gadā nodibina Izglītības biedrības “Gaisma” bibliotēku. 1930. gada beigās bibliotēkas fondā ir 822 grāmatas, lasītāju skaits – 25. Lasītājiem par laikā neatnestajām grāmatām ir jāmaksā soda nauda.

Padomju varas gados Rubeņos bibliotēku nodibina 1947. gadā. Pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts 2. maijā. Kā pirmie izdevumi tiek reģistrēti Krišjāņa Barona Latvju dainu izlase. 1947. gada beigās grāmatu fonds sasniedz 1075 vienības. 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox