Adrese
Liepu iela 14a, Atašiene, Jēkabpils nov., LV–5211

Kontaktinformācija
26322033, e-pasts atasienes.bka@inbox.lv 

Sekot līdzi Facebook.com!   

Bibliotēka atvērta
P.
8.00 - 18.00
O. 8.00 - 16.30
T. 8.00 - 16.30
C. 8.00 - 16.30 (Metodiskais darbs)
P. 8.00 - 14.30
S.-Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2020
Bibliotēkas krājums  6237
Lietotāju skaits 231
Apmeklējumu skaits 1922
Izsniegums  5510

 Preses izdevumi bibliotēkā 2021.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2020.gadu

Pagastā bibliotēku pirmsākumi meklējami, kad Latvijas Katoļu jaunatnes savienības biedrības Atašienes nodaļa Atašienes draudzes baznīcas mājā nodibina bibliotēku ar 720 grāmatu lielu fondu.

Atašienes bibliotēkas vadītāja ir Rita Pastare.  Bibliotēka tagad atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi. 

Bibliotēkas krājums pamatā tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Bibliotēkas lietotāju visvairāk interesē daiļliteratūra, tāpēc, komplektējot krājumu, tiek ņemtas vērā viņu vēlmes. Paši centīgākie lasītāji bibliotēkā ir jaunāko klašu skolēni. Kā uzskata bibliotekāre, bibliotēkas krājums ir tāds, kādu to veido bibliotēkas darbinieks. Bibliotēka nav muzejs, kurā glabājas kāda noteikta laika posma vērtības, bibliotēka dzīvo laikam līdzi, tā pārmaiņām.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox