Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka

Adrese
Dunavas skola, Dunava, Jēkabpils nov., LV–5216

Kontaktinformācija
26001672, e-pasts dunavas.biblioteka@edu.jekabpils.lv

            Bibliotēka atvērta               
P. 9.00 - 17.00
O. 9.00 - 17.00
T. 12.00 - 17.00  (Tadenavā 9.00 - 11.00)
C. 10.00 - 18.00
P. 9.00 - 17.00
S., Sv. Brīvdienas

Bibliotēkas  izmantošana 2021
Bibliotēkas krājums  6550
Lietotāju skaits  149
Apmeklējumu skaits  1316
Izsniegums 7679

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Jēkabpils novada Dunavas pagastā līdz 2019.gadam darbojas divas bibliotēkas – Dunavas  bibliotēka un Tadenavas bibliotēka. Pēc Jēkabpils novada bibliotēku reorganizācijas, Tadenavas bibliotēka ir Dunavas bibliotēkas struktūrvienība.

Dunava izbaudījusi dažādu reformu sekas. Laika gaitā mainījušās pagastu un apriņķu (rajonu) nosaukumi un robežas. 20.gs. 30. gados Dunavas pagastā darbojās Lauksaimniecības biedrības bibliotēka. Padomju varas gados Dunavas pagasta Sudrabkalnā darbojās bibliotēka, ko vēlāk slēdza. Pašreizējais Dunavas pagasts izveidojies, apvienojot Daugavpils rajona Dvietes un Bebrenes pagastu un Jēkabpils rajona Dignājas un Rubenes pagastu daļas. 

1948. gadā izveido Dunavas ciema padomes bibliotēku, tagadējo Dunavas bibliotēku. Vairākus gadus Dunavas pagasta bibliotēkas vadītāja bija Indra Ruļuka, bet tagad Sandis Ruļuks.

Bibliotēkas lietotāji no bibliotekāra gaida visdažādāko informāciju: gan  par dažādiem lauksaimniecības jautājumiem, gan jaunāko likumdošanā u.c. Lasītājs uzskata, ka bibliotekāram jābūt informētam par notiekošo gan savā pagastā un rajonā, gan valstī un pasaulē. Bibliotēkā ir savāktas  iedzīvotāju atmiņas. Cilvēki labprāt dalās atmiņās par savu dzīvi un citiem dažādiem notikumiem.  Sadarbojoties ar Dunavas pamatskolas muzeju un pagasta kultūras dzīves organizatori,  bibliotēkā izveidota plaša novadpētniecības materiālu kopa Dunavieši laiku lokos. Kopā ar Dunavas pagasta zemes ierīkotāju ir izveidots ceļvedis pa Dunavas novadu.  

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox