Jēkabpils novada Viesītes bibliotēka

Bibliotekārās domas aizsākumi Viesītē meklējami 20. gadsimta sākumā. Pirmās ziņas par Viesītes pilsētas bibliotēku, kura pakļauta LPSR Kultūras ministrijai, arhīvā pieejamajos dokumentos atrodamas pēc Otrā pasaules kara - 20. gadsimta 40. gadu vidū (1945. gads saskaņā ar Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņu). Uz tās pamata vēlāk izveidota bērnu bibliotēka. 

1994. gada martā Viesītes pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka tiek pārceltas uz kopīgām telpām jaunajā Viesītes kultūras pilī. Pēc gada uz turieni pārcelta arī vidusskolas bibliotēka. No 1999. 1. janvāra bērnu un pieaugušo bibliotēkas ar domes lēmumu tiek apvienotas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Viesītes bibliotēka.

Atkārtota bibliotēkas akreditācija veiksmīgi noritēja 2018. gadā.

Izveidojoties Viesītes novadam, bibliotēka ieguvusi nosaukumu – Viesītes novada Viesītes bibliotēka. 

Adrese
Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils nov., LV–5237 

Kontaktinformācija
20212409, e-pasts viesites.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Seko līdzi Facebook.com! 
Seko līdzi draugiem.lv!

Bibliotēka atvērta
P.
10.00 - 18.00
O. 10.00 - 18.00
T. 10.00 - 18.00 
C. 10.00 - 18.00 
P. 10.00 - 18.00
S. 10.00 -15.00 
Sv. Brīvdiena

Bibliotēkas  izmantošana 2021
Bibliotēkas krājums    14 800
Lietotāju skaits  662
Apmeklējumu skaits 5045
Izsniegums  9049

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu

Bibliotēkas vadītāja ir Līga Griškena. Vēl bibliotēkā strādā  - Irēna Jančevska un Ilze Jodgude.


Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox