Jēkabpils novada Gārsenes bibliotēka

Adrese
Labieši, Gārsene, Jēkabpils nov., LV–5218

Kontaktinformācija
29142692 e-pasts garsenes.biblioteka@edu.jekabpils.lv

Seko līdzi Facebook.com! 
Seko līdzi draugiem.lv!
    

Bibliotēka atvērta
P.
 10.00 - 18.00
O. 9.00 - 17.00
T. 9.00 - 17.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 17.00
S., Sv. Brīvdienas
Pirmssvētku dienās darbalaiks saīsināts par 3 stundām.

Bibliotēkas  izmantošana 2021
Bibliotēkas krājums 6575
Lietotāju skaits  162
Apmeklējumu skaits 2073
Izsniegums 5772

Preses izdevumi bibliotēkā 2022.gadā

Bibliotēkas darba pārskats par 2021.gadu

“1913.gada 8.decembrī Elsītes Baltmaņa mājās notika Subates izglītības biedrības sapulce. Biedrības valde ziņoja, ka biedrība ieguvusi bibliotēku, jo valdības slēgtā Irlavas izglītības biedrība savus grāmatu krājumus dāvina Subates izglītības biedrībai. Ņemot vērā, ka Subatē jau pastāvēja saviesīgās biedrības bibliotēka, sapulce nolēma savu bibliotēku novietot Gārsenē un par bibliotekāru ievēlēja Pēteri Purenu no Purmaļiem.”
       /Grām. Gārsene un gārsenieši.2016.; 34.lpp./

Gārsenes pagasta bibliotēkas vadītāja ir Inita Lejiņa.
Bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā - arhitektūras piemineklī Gārsenes pilī. 

Tuvākās iestādes – SIA Gārsenes pils,  pagasta pārvalde, kultūras nams.
Izmantojot sociālos tīklus facebook.com  un  draugiem.lv, kā arī Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas mājaslapu,  bibliotekāre regulāri informē savus lasītājus par jaunāko literatūru bibliotēkā, kā arī  paredzamajiem pasākumiem un aktuālajiem notikumiem. 

 Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Trigger the fancybox