Bibliotēku nedēļa 2024 Jēkabpils pilsētas bibliotēkās
JĒKABPILS VĒSTNESIM-100
Jēkabpils novada Galvenajai bibliotēkai - 100
Jēkabpils novada Galvenajai bibliotēkai - 100