Izstādes janvārī
Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku
LNB izdevums -Literatūras ceļvedis
Krustpils pagasta bibliotēkā Ziemassvētku pasākums
Kalna bibliotēkā -Stāsts par alveju