Jēkabpils Galvenās un reģiona bibliotēku notikumu, pasākumu  arhīvs.

Spēļu pēcpusdiena
Virtuālā izstāde: Jānis Urtāns “Asociācijas”
VIRTUĀLA ESIP IZSTĀDE: EIROPAS ZAĻAIS KURSS
Ne optimists. Ne pesimists. Reālists.
Trigger the fancybox