Radošā darbnīca «Lūsītis»!
Bērnu un jauniešu nodaļa augustā piedāvā!
Bērnu un jauniešu nodaļa jūlijā piedāvā!
Labdarības akcija mazajiem patversmes ķepaiņiem
Ja nevari lasīt grāmatu, tad to var klausīties!
Valsts apmaksāta profesionālā izglītība personām ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem darbspējas vecumā (SIVA)