Akcija #grāmatudāvana2021
Pateicība Guntai Jaunzemei par ilggadēju darbu
Zasas bibliotēkā  izstāde