Jēkabpils novada Attīstības stratēģijas publiska apspriešana
Sēlpils 1.bibliotēkā radiotehnikas izstāde
 Atjautības spēle “CEĻO BIBLIOTĒKAS PLAUKTOS”
Trigger the fancybox