Bibliotēku nedēļa Bērnu literatūras nodaļā
Dzejas dienu izstādes Salas bibliotēkā
Latvijas bibliotēkas 2020.gadā
Dzejas dienu festivāls “Randiņš ar dzeju” Jēkabpilī
Sēlpils 1.bibliotēkā fotoizstāde
Trigger the fancybox