Izglītība

Aišpurs Roberts

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2005). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī. Roberts Aišpurs dzimis Dagdas novadā. Jau no bērnu dienām zēns pierada veikt dažādus lauku darbus. Arī vēlāk raksturots kā ļoti strādīgs un praktisks cilvēks. Skolas gaitas uzsāktas Asūnes pamatskolā, vēlāk turpinātas Dagdas vidusskolā un Daugavpils Pedagoģiskajā in..
Lasīt vairāk

Deinis Aleksandrs

Politika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2018). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu izglītības attīstībā, sabiedrības integrēšanā un izaugsmes veicināšanā Jēkabpils pilsētā. Pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas Aleksandrs Deinis sāk strādāt Mežāres pamatskolā par fizikas skolotāju. Vēlāk, kad Jēkabpilī dibina jauno tehniķu staciju, viņš kļūst par tās vadītāju, un &sc..
Lasīt vairāk

Dīriķis Bernhards

Politika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaŽurnālistiLiteratūra. ValodniecībaIzglītība 0x Jēkabpils Galvenā bibliotēka
Bernhards Dīriķis dzimis Vidzemē, Ērgļu pagastā krodzinieka ģimenē. Bērnību pavadījis Jēkabmiesta apkārtnē, Vecsēlpils Siktera muižā, kur viņa tēvs bija rentnieks. Pēc Jēkabmiesta apriņķa skolas absolvēšanas izglītošanos turpinājis Tērbatas skolotāju seminārā. 1852.gadā beidzis Pēterburgas Skolotāju institūtu. Bijis skolotājs Ārensburgā (tagad Kuresāre, Igaunijā) (1852-1858), gr..
Lasīt vairāk

Dreimane Silvija

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2020). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu izglītības attīstībā Jēkabpilī un izcilu pedagoģisko darbu.  Ilggadēja Jēkabpils pamatskolas direktore. Beigusi V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu un Daugavpils Universitāti. 1997.gada 21.martā apstiprināta par Jēkabpils sākumskolas direktori. 2002.gada 1.septembrī skola tiek reorganizēta par Jēkabpils ..
Lasīt vairāk

Gavriloviča Dzintara

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2012). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un sabiedriskajā darbā. Dzintara Gavriloviča jeb Dzintra, kā viņu sauca draugi un paziņas, dzimusi Kurzemē Grenču pagastā, kur viņas tēvs bija krejotavas vadītājs. Bērnībā gūto mācību – būt godīgiem un cilvēcīgiem – viņa vēlāk centās ielikt arī savos audzēkņos, pēc Latvijas Universitātes Ģeog..
Lasīt vairāk

Godiņš Aigars

IzglītībaKultūra. Māksla. Arhitektūra 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Aigars Godiņš dzimis Viesītē. Māte Ģertrūde Godiņa strādājusi par skolotāju Viesītes vidusskolā, kur līdz 1977.gadam mācījies A.Godiņš. Tēvs Alfrēds Godiņš darbojies kā metālkalējs un mākslinieks noformētājs. A.Godiņa dvīņubrālis ir dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš. Mācoties trešajā klasē, abi brāļi iesaistījās skolas pūtēju orķestrī, mācījās Jēkabpils Bērnu..
Lasīt vairāk

Janovskis Austris

SportsIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2002). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu sporta attīstībā un popularizēšanā Jēkabpilī. Austris Janovskis dzimis Ukrainas pilsētā Poltavā. 1920.gadā ģimene atgriezās dzimtenē, bija pusgraudnieki Dignājas "Linaites purvā". 1926.gadā vecāki kopā ar bērniem sāka dzīvot pašu uzceltajā mājā Līvānos. A.Janovskis mācījās Līvānu sešgad..
Lasīt vairāk

Kalniņa Ruta

Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2020). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu kultūrā un kultūras kā vērtības stiprināšanu reģionā.  Ruta Kalniņa (dz. Deksne) dzimusi Variešu pagasta Rusuļos. Māte Nellija bijusi skolotāja, tēvs Jānis – grāmatvedis un praktisko darbu skolotājs. Vecmāmiņa Marija Deksne augstu turēja latviešu saimnieces godu un bija liela meistare ē..
Lasīt vairāk

Koļesinska Aīda

Vēsture. NovadpētniecībaIzglītība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Atzinības krusta V šķiras Ordeņa kavaliere (2010). Apbalvojums piešķirts par ilggadēju izcilu un radošu pedagoģisko darbību, pilsoniskās apziņas un līdzatbildības un sociālās kopības stiprināšanu Jēkabpils pilsētā un novadā. Aīda Koļesinska ir ilggadēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vēstures, politikas zinību un filozofijas skolotāja. Absolvējusi Jēkabpils Valsts ģimnāzij..
Lasīt vairāk

Korņejeva Anna

Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2015). Apbalvojums piešķirts par izcilu pedagoģisko darbību, mūža ieguldījumu kultūrizglītībā, garīgo vērtību kopšanu un sakrālās mūzikas kultūras veicināšanu vietējā sabiedrībā. Ilggadēja Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, Klavieru nodaļas vadītāja. Anna Korņejeva dzimusi Krustpilī skolotāju ģimenē. Mācījusies Liepnas int..
Lasīt vairāk

Ķuzāne Lūcija

RakstniekiLiteratūra. ValodniecībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2001). Lūcija Ķuzāne (dz. Medne) dzimusi Jēkabpils apriņķa Mēmeles pagastā, Gricgales krogā. Tēvs  Kristaps Mednis - pulksteņmeistars un fotogrāfs, agrārreformas laikā krogu saņēmis savā īpašumā. L.Ķuzāne ir kroga mantiniece, kur aizvadītas daudzas mūža vasaras. Mācījusies Gricgales, vēlāk Mēmeles pamatskolā. Otrā Pasaules kara laikā kļuvusi par ģimnāz..
Lasīt vairāk

Mičule Valentīna

Vēsture. NovadpētniecībaKultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Valentīna Mičule (dz. Reinika) dzimusi 1934.gada 24.jūlijā Rēzeknes apriņķa Sakstagala pagasta Kantinieku "Ozolos". Mācījusies Mežmales 7-gadīgajā skolā, Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. 1961.gadā beigusi Daugavpils Pedagoģiskā institūta Bioloģijas fakultāti. Papildus beigusi ķīmijas skolotāja un tūrisma kursus, apguvusi tautas deju prasmes. Kopumā pedagoģes darbam veltījusi gandrīz 40..
Lasīt vairāk

Ozoliņš Arvīds

Vēsture. NovadpētniecībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2002). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu izglītības, tūrisma un bibliotēku attīstībā, novada izpētē un apzināšanā. A.Ozoliņš dzimis Krievijā, Tomskas guberņā, Pirmā pasaules kara latviešu bēgļu ģimenē, kura 1922.gadā atgriezās Latvijā un sāka dzīvot Jēkabpilī (tēvs bijis maiznieks, pirms kara strādājis Asotes pusmuižas zirgu stallī..
Lasīt vairāk

Pauniņa Leone

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2013). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu jēkabpiliešu muzikālajā audzināšanā, kultūras dzīves bagātināšanā un sabiedrisko aktivitāti. Leone Pauniņa dzimusi Balvu rajona Tilžas pagastā. Pēc pamatskolas beigšanas mācījās kordiriģēšanu Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Pēc mūzikas vidusskolas pabeigšanas 1961.gadā valst..
Lasīt vairāk

Pugača Skaidrīte

Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2017). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu latviešu kultūras vērtību un tradīciju kopšanā, izcilu pedagoģisko un izglītības darbu un daudzpusīgu radošo devumu Jēkabpils kultūras dzīvē. Skaidrīte Pugača (dz. Strode) dzimusi Jēkabpilī. Jau no bērnības Skaidrītes dzīve ir bijusi saistīta ar mūziku – no 1962. līdz 1969.gadam viņa apmeklē..
Lasīt vairāk

Ruliete Aija

Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Apbalvota ar Atzinības krusta I pakāpes (zeltītu) Goda zīmi (2011). Aija Rūliete (dz. Siliņa) dzimusi Madonas rajona Kalsnavā. Skolas gaita sākusi Madonas rajona Bērzaunes pamatskolā, bet no 4. klases – Aizkraukles rajona Pļaviņu vidusskolā, kur aizrāvusies ar modernajām dejām. 1985.gadā beigusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma deju skolotāju nodaļu. Dejojot tehnikuma t..
Lasīt vairāk

Sakars Valdis

Vēsture. NovadpētniecībaKultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2006). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sabiedrisko aktivitāti Jēkabpilī. Valdis Sakars dzimis Rīgā. Tēvs bija Latvijas armijas kaprālis, bruņotā vilciena saimniecības vecākais galdnieks, māte – šuvēja. Ģimenē ieaudzinātā izglītības un nemitīgas attīstības vēlme noteica mācību ceļa izvēli. Pēc Rīgas 3.pamatskolas beig&sc..
Lasīt vairāk

Šapkins Egons

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2007). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī. Egons Šapkins dzimis Daugavpilī. 1944.gada vasarā Šapkinu ģimene, bēgot no frontes un Padomju armijas, izbrauca uz Vāciju. Dzīvoja pārvietoto personu nometnē netālu no Drēzdenes. Pēc ģimenes atgriešanās Latvijā Egons mācījās Līvānu vidusskolā. 1951.gad..
Lasīt vairāk

Sjomkāns Francis

SportsIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2003). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu sporta attīstībā un popularizēšanā Jēkabpilī, panākumiem pedagoģiskajā darbā un valstī pazīstamu sportistu sagatavošanu. Ilggadējs Jēkabpils 3.vidusskolas skolotājs, vieglatlētikas treneris. Francis Sjomkāns dzimis Rēzeknes rajona Nautrēnu pagastā, bijis ceturtais bērns septiņu bērnu ģimenē. Tēvs bija m..
Lasīt vairāk

Spīdainis Gunārs

Kultūra. Māksla. ArhitektūraTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaVēsture. NovadpētniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaIzglītība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes (zeltīto) Goda zīmi par mūža ieguldījumu Latvijas kultūrvides, īpaši Sēlijas, kultūrvēsturisko vērtību pētīšanā, saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Gunārs Spīdainis 1963.gadā absolvējis Viesītes vidusskolu. Studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Strādājis par inženieri p/s &ldq..
Lasīt vairāk

Štelmahere Ruta

DzejniekiLiteratūra. ValodniecībaKultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Ruta Štelmahere dzimusi Jelgavā. Beigusi Jelgavas 2.vidusskolu. 2001.gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūru Vizuālās mākslas apakšnozarē, Alekseja Naumova un Kaspara Zariņa gleznošanas meistardarbnīcu. No 1985. līdz 1988.gadam bijusi māksliniece noformētāja Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce&rdq..
Lasīt vairāk

Štokmanis Bruno Arnolds

Vēsture. NovadpētniecībaIzglītība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Pedagogs, Jēkabpils Vēstures muzeja dibinātājs un pirmais direktors. Bruno Arnolds Štokmanis dzimis 1895.gada 17.augustā Duntes pagastā. Pēc vietējās pamatskolas beigšanas 1908.gadā iestājās Nikolaja ģimnāzijas otrajā klasē Rīgā. Triju gadu mācības iekļauj divos gados un sagatavojas ģimnāzijas gala eksāmeniem. 1914.gadā sāk mācīt vēsturi un latīņu valodu Rūjienā, M.Stalažas proģimnāz..
Lasīt vairāk

Vītola Anita

Izglītība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Atzinības krusta V šķiras Ordeņa kavaliere (2013). Apbalvojums piešķirts par ilggadējo ieguldījumu izglītības darbā, latviešu valodas mācīšanā un latvisko tradīciju kopšanā. Anita Vītola - ilggadēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagoģe. A.Vītola dzimusi un augusi Jēkabpilī. No 1961.gada mācījusies Jēkabpils 1.vidusskolā (Jēkabpils Valsts ģimnāzija), ko ..
Lasīt vairāk

Zazerskis Antons

Vēsture. NovadpētniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2012). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā, sabiedriskajā darbā un novada izpētē. Antons Zazerskis dzimis 1926.gada 1.janvārī Rēzeknes novada Audriņu pagastā. Skolas gaitas iesāka Makašānu pamatskolā, aktīvi darbojās mazpulku organizācijā, ar prieku mācījās un darīja dārza darbus. Izglītību turpināja  Rēzeknes vidusskolā un vēlā..
Lasīt vairāk

Zimova Zinovija

Vēsture. NovadpētniecībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2004). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā. Ilggadēja Jēkabpils 2.vidusskolas skolotāja, Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrības “Belovodije” kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes nodaļas vadītāja, novadpētniece. Zinovija Zimova (dz. Kitova) 1951.gadā beigusi Jēkabpils 2.vidusskolu. 1..
Lasīt vairāk
Atpakaļ
Trigger the fancybox