deju skolotāja, horeogrāfe

(Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītība) Ruliete Aija
  • Uzvārds Vārds Ruliete Aija
  • Izglītība Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums
    Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
  • Darbs PSKP 25.kongresa padomju saimniecības Salas kultūras nams
    Jēkabpils rajona Bērnu un jauniešu centrs
    Krustpils kultūras nams
  • Apbalvojumi Atzinības krusta I pakāpes Zelta Goda zīme (2011)

Apbalvota ar Atzinības krusta I pakāpes (zeltītu) Goda zīmi (2011).

Aija Rūliete (dz. Siliņa) dzimusi Madonas rajona Kalsnavā.

Skolas gaita sākusi Madonas rajona Bērzaunes pamatskolā, bet no 4. klases – Aizkraukles rajona Pļaviņu vidusskolā, kur aizrāvusies ar modernajām dejām.

1985.gadā beigusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma deju skolotāju nodaļu. Dejojot tehnikuma tautas deju kolektīvā “Ritenītis”, iedvesmojusies no kolektīva vadītāja Ojāra Graša un sapratusi, ka vēlas strādāt ar tautisko deju kolektīviem. Paralēli mācībām, strādājusi par Latgales reģiona metodiskā kabineta vadītāju (1984.-1986.g.).

Strādāt par deju pasniedzēju A.Rūliete sākusi 1987.gadā Salas pagastā, saņemot norīkojumu darbā PSKP 25.kongresa padomju saimniecībā, kur tiek izveidota Salas kultūras nama bērnu deju grupa “Pastalnieki” (darbojas līdz 2005.gadam).

No 1995. līdz 2000.gadam A.Rūliete aktīvi piedalās Jēkabpils pilsētas pašvaldības Eiropas jauniešu vasaras nometņu organizēšanā un vadīšanā, kā arī kopā ar jauniešiem apmeklē nometnes Vācijā, Čehijā, Ungārijā un Polijā.

1998.gadā amatu apvienošanas kārtībā A.Rūliete sāk strādāt Jēkabpils rajona Bērnu un jauniešu centrā (BJC) par deju pulciņa vadītāju. 2004.gadā, izveidojot divpadsmit pāru deju grupas, viņa sāk darbu piecās Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādēs. No šiem dejotājiem, nu jau pirmklasniekiem, 2005.gadā BJC tiek izveidota deju grupa ar jau pazīstamo nosaukumu “Pastalnieki”. No pirmklasniekiem, kuriem jau bērnudārzā ielikts dejas prasmes pamats, 2007.gadā arī Krustpils kultūras namā tiek izveidota “Pastalnieku” grupa, vēlāk – vēl vairākas citas.

2001.gadā A.Rūliete uzsāk darbu Krustpils kultūras namā, vadot vidējās paaudzes deju kolektīvu “Kreicburga”. 2003.gadā kļūst par Zīlānu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Zīlānietis” vadītāju.

2006.gadā A.Rūliete beidz Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, iegūstot psiholoģijas skolotāja diplomu.

Kopš pirmajiem deju skolotājas darba gadiem paralēli tiek veikts arī horeogrāfes darbs, radot jaunas dejas un koncertprogrammas.

A.Rūlietes vadītie deju kolektīvi ir saņēmuši godalgas dažādos konkursos un skatēs, regulāri piedalās Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos, kā arī latviešu Dziesmu un Deju svētkos.


Informācijas avoti:

Laika saknes vērojot: vēstījums par Salas novadu. Salas novada dome, 2015, 301.lpp.

Province. "Deja un tauta". LTV [tiešsaiste]. 2017 [skatīts 2021.g. 24.febr.]. Pieejams: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.02.2017-province.-deja-un-tauta.id91796/

Skļarska, L. Atzīmē Aijas Rūlietes 25 darba gadu jubileju. YouTube, video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietne [tiešsaiste]. Vidusdaugavas TV, 2010 [skatīts 2021.g. 24.febr.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=SmjKzsdDQ0M

 

 

Trigger the fancybox