Ābeļu bibliotēkā novadnieces Marijas Pudānes atceres pasākums
JGB piedāvā Ceļojošās izstādes reģiona bibliotēkām
Izstādes janvārī
Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku
LNB izdevums -Literatūras ceļvedis
Trigger the fancybox