Digitālais kultūras mantojums – no senatnes līdz mūsdienām
Rubeņu bibliotēka organizē tikšanos ar lektori Solvitu Mertenu
Ābeļu bibliotēkā novadnieces Marijas Pudānes atceres pasākums
JGB piedāvā Ceļojošās izstādes reģiona bibliotēkām
Trigger the fancybox