Jēkabpils Galvenās un reģiona bibliotēku notikumu, pasākumu  arhīvs.

2019. gada TOP grāmatas Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā
Tālākizglītības programma „Izglītības iestādes bibliotekārs”
Tālākizglītības programma
LNB Bibliotēku attīstības centrs 2019
Skolu bibliotēku darba ikdiena Eiropā un Amerikā (2. daļa)
Trigger the fancybox