Izsludināts dzejas konkurss bērniem un pusaudžiem “Garā pupa 2020”

Izsludināts dzejas konkurss bērniem un pusaudžiem “Garā pupa 2020”

Kategorija: Bērniem un jauniešiem 23. Aprīlis 2020 09:35 6713x

Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludinājusi dzejoļu konkursu, kurā aicināti piedalīties 5–15 gadus veci bērni un pusaudži no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2020”, kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.

“Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums.

Sūtiet dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku!

Ielieciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, savas ilgas pēc skolas draugiem, ar kuriem pašlaik nevarat būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, arī bažas un dusmas, cerības un jautrību! Spēlējieties ar valodu! Tomēr ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī tiktu pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas,” raksta konkursa rīkotāji.

Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 20. maijam uz e-pasta adresi garapupa2020@gmail.com ar norādi “Garās pupas konkursam”.

E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija: e-pasta adrese un telefona numurs. Konkursa rīkotāji cer gan uz vecāku, gan skolotāju un bibliotekāru atbalstu.

Trigger the fancybox