Kalna bibliotēkā izstāde -Dedzi gaiši, uguntiņa!
Bibliotēku portāla rakstu apkopojums
Bibliotēkas izstādes decembrī
Pasākumi decembrī Salas bibliotēkā
Bibliotēkas izstādes novembrī
Trigger the fancybox