Jēkabpils novada Galvenajai bibliotēkai - 100
Notikumi aprīlī
Virtuālā enciklopēdija: Aknīstes novads laiku lokos
Pasākumi Aknīstes bibliotēkā par godu Plūdona 150.jubilejai