Izstāde Saukas bibliotēkā
Jaunsēlpils dižkoku parāde Sēlpils 1. bibliotēkā
3. Krustpils novada Grāmatu svētki Vīpē
Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference Jēkabpilī
Krāsainie Putekšņi