Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. Mežsaimniecība

Amats Jānis

Vēsture. NovadpētniecībaTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2010). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu novada izpētē un Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzībā. Jānis Amats dzimis Rīgā. Viņa tēvs dienēja Latgales artilērijas pulkā un Jāņa bērnība pagāja dažādās pilsētās – tur, kur pārcēla pulka bateriju. Skolas gaitas Jānis uzsāka 1943.gadā Cēsu 3.septiņgadīgajā skolā, bet jau 1944.gadā ģimene..
Lasīt vairāk

Kalniņa Benita

Vēsture. NovadpētniecībaTautsaimniecība. Lauksaimniecība. Mežsaimniecība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Inženiere mežkope, ilggadēja Slates un Jēkabpils MRS darbiniece. Benita Kalniņa apbalvota ar Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes Goda zīmi (2010). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu mežkopja darbā, profesijas vēsturiskajā izpētē un novadpētniecības darbā, Zasas pagasta Meža muzeja izveidē. Benita Kalniņa dzimusi Madonas novada Praulienas pagasta Tiltsīļos, vecākā meita četru b..
Lasīt vairāk

Kikusts Jānis

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2008). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pilsētas attīstībā un nesavtīgu darbu Krustpils katoļu draudzes dievnama celtniecībā. Jānis Kikusts dzimis Abrenes apriņķa Kubuļu ciemā. Mācījies Bērzpils vidusskolā un Latvijas Valsts universitātes Inženierceltniecības fakultātē (Inženierceltniecības fakultāte pastāvēja līdz 1957./58.mācību gadam). Pēc studiju beig&..
Lasīt vairāk

Lavrinovičs Ivans

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2015). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu SIA “Jēkabpils Autobusu parks” attīstībā un kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Jēkabpilī un ārpus tās. Ivans Lavrinovičs dzimis Baltkrievijā, netālu no Latvijas robežas. No 1947.gada dzīvo Jēkabpilī. 1958.gadā beidzis Jēkabpils 2.vidusskolu. Tajā pašā gadā, 16 gadu vecumā..
Lasīt vairāk

Lazdiņš Pēteris

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. Mežsaimniecība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķira) (1997).  Pēteris Lazdiņš – ilggadējs Jēkabpils cukurfabrikas direktors. Dzimis Krustpilī. Beidzis Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu. Strādājis par elektromontieri cukurfabrikā. No 1960.gada – elektroceha priekšnieks. Šajā laikā neklātienē beidza Rīgas Politehniskā institūta Enerģētikas fakultāti. No 1976.g..
Lasīt vairāk

Orehovs Viktors

ZinātneTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Pirmais Jēkabpils pilsētas Goda pilsonis (1989). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes (Sudraba) Goda zīmi (1936) un Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni (1995). Viktors Orehovs dzimis 1909.gada 20.maijā Tveras apgabalā, Krievijā. Pēc Pirmā pasaules kara ģimene atgriežas Latvijā. Mācījies Salas 6-klasīgajā pamatskolā. Pēc Vecbebru dārzkopības un biškopības skolas beigšanas (..
Lasīt vairāk

Porietis Alfrēds Ādams

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaMilitārās lietas 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Viestura ordeņa IV šķiras Ordeņa virsnieks (2009). Apbalvojums piešķirts par izcilu Tēvijas mīlestību, par valstiskās apziņas ieaudzināšanu Nacionālo bruņoto spēku virsniekos, karavīros, jaunsargos un skolu jauniešos, sagatavojot tos kalpošanai savai valstij un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizsargāšanai. Latvijas Brīvvalsts Armijas virsnie..
Lasīt vairāk

Putniņš Uldis Helmuts

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2004). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu pilsētas attīstībā. Uldis Helmuts Putniņš dzimis Liezeres pagastā. 1949.gadā Putniņu ģimene tika izsūtīta uz Sibīriju. Pēc Omskas apgabalā pavadītiem desmit gadiem atgriezās Latvijā. Uldis Putniņš Rīgas Politehniskajā institūtā ieguva inženiera-celtnieka kvalifikāciju. Darba gaitas sāka Jēkabpils celtniecība..
Lasīt vairāk

Rupmejs Mārtiņš

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. Mežsaimniecība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Atzinības krusta kavalieris (2013). Apbalvojums piešķirts par nesavtīgu mūža ieguldījumu valsts un saimnieciskajā darbā un saimniecisko spēku attīstīšanā Latvijas lauku reģionos.  Valsts un saimnieciskais darbinieks, lauksaimniecības ekonomists Mārtiņš Rupmejs dzimis Salas pagasta Biržos. 1962.gadā beidz Jēkabpils 1.vidusskolu un sāk darba gaitas kā strādnieks Latvijas Va..
Lasīt vairāk

Salcevičs Leonīds

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2019). Apbalvojums piešķirts par nopelniem Jēkabpils pilsētas attīstībā, ieguldījumu investīciju piesaistē, ilggadīgu, atbildīgu darbu sabiedrības labā, veicinot pilsētas atpazīstamību un izaugsmi. Leonīds Salcevičs dzimis Amūras apgabalā, Krievijā, kur viņa vecāki bija izsūtījumā. Māte ar mazo dēlu Latvijā atgriežas 1958.gadā. Leonīds mācās Praulienas 2.astoņgadīgā..
Lasīt vairāk

Sankausks Adams Vitauts

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2009). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pilsētas attīstībā. Vitauts Sankausks dzimis Lietuvā, Kauņas apgabalā. 1949.gadā ģimene tika izvesta uz Sibīriju, kur dzīvoja līdz 1960.gadam, kad Vitauts beidza Irkutskas transporta celtniecības tehnikumu, iegūstot tiltu, tuneļu un dzelzceļa celtnieka specialitāti. Pēc atgriešanās dzimtenē viņš vienu g..
Lasīt vairāk

Spīdainis Gunārs

Kultūra. Māksla. ArhitektūraTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaVēsture. NovadpētniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaIzglītība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes (zeltīto) Goda zīmi par mūža ieguldījumu Latvijas kultūrvides, īpaši Sēlijas, kultūrvēsturisko vērtību pētīšanā, saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Gunārs Spīdainis 1963.gadā absolvējis Viesītes vidusskolu. Studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Strādājis par inženieri p/s &ldq..
Lasīt vairāk

Vuškāns Jāzeps

Vēsture. NovadpētniecībaTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (1998). Meža patologs, sabiedriskais darbinieks, novadpētnieks, dabas pētnieks. Jāzeps Vuškāns dzimis 1919.gada 9.aprīlī Ilūkstes apriņķa Dvietes pagastā mežsarga ģimenē. Mācījies Dvietes pamatskolā un Ilūkstes ģimnāzijā. Studijas Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē 2.kursā (1940.gada novembrī) pārtrauca apcietinājums par J.Čakstes kapaviet..
Lasīt vairāk

Zemzars Zigmunds

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2011). Apbalvojums piešķirts par augsti profesionālu mūža ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā. Zigmunds Zemzars dzimis Krustpilī. Pēc Krustpils septiņgadīgās skolas beigšanas mācījies celtniecības tehnikumā. Pirmais darbs bija Krustpils rajona vietējās saimniecības nodaļā – pie Krustpils slimnīcas būvniecības, vēlāk līdzdarbojās pirmās trīsstāvu ēk..
Lasīt vairāk
Atpakaļ
Trigger the fancybox