Goda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši

Aišpurs Roberts

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2005). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī. Roberts Aišpurs dzimis Dagdas novadā. Jau no bērnu dienām zēns pierada veikt dažādus lauku darbus. Arī vēlāk raksturots kā ļoti strādīgs un praktisks cilvēks. Skolas gaitas uzsāktas Asūnes pamatskolā, vēlāk turpinātas Dagdas vidusskolā un Daugavpils Pedagoģiskajā in..
Lasīt vairāk

Alksnītis Valdis

SportsGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2016). Apbalvojums piešķirts par sasniegumiem, mūža ieguldījumu sportā un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Valdis Alksnītis dzimis Rīgā. Beidzis Limbažu 1.vidusskolu. Tieši Limbažos sākušās Valda sporta gaitas. Sākumā jaunietis nodarbojies ar vieglatlētiku, spēlējis volejbolu un basketbolu. Līdzās šiem sporta veidiem vidusskolas 10..
Lasīt vairāk

Amats Jānis

Vēsture. NovadpētniecībaTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2010). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu novada izpētē un Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzībā. Jānis Amats dzimis Rīgā. Viņa tēvs dienēja Latgales artilērijas pulkā un Jāņa bērnība pagāja dažādās pilsētās – tur, kur pārcēla pulka bateriju. Skolas gaitas Jānis uzsāka 1943.gadā Cēsu 3.septiņgadīgajā skolā, bet jau 1944.gadā ģimene..
Lasīt vairāk

Bratuškins Jānis

ReliģijaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2005). Apbalvojums piešķirts par ilggadīgu kalpošanu Jēkabpilī baznīcas un sabiedrības labā. Jānis Bratuškins dzimis Viļakas pusē. Māte nomira, kad zēnam bija septiņi gadi. Bērnībā ar viņa audzināšanu nodarbojās tēvs un vecāmāte Broņislava, kura Jāni veda uz dievkalpojumiem un iepazīstināja ar ticības lietām. Pēc Viļakas vidusskol..
Lasīt vairāk

Brikmane Mirdza

Goda pilsoņi. Gada JēkabpiliešiDabas zinātnes. Medicīna 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2014). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augstu morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem un viņu vecākiem. Mirdza Brikmane medicīnai un jēkabpiliešiem atdevusi vairāk nekā 60 mūža gadus, jo jau no 13 gadu vecuma un studiju gados vasarās strādājusi Jēkabpils slimnīcā par sanitāri, tur bijusi arī valsts praksē. Pēc Rīgas Medicīn..
Lasīt vairāk

Deinis Aleksandrs

Politika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2018). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu izglītības attīstībā, sabiedrības integrēšanā un izaugsmes veicināšanā Jēkabpils pilsētā. Pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas Aleksandrs Deinis sāk strādāt Mežāres pamatskolā par fizikas skolotāju. Vēlāk, kad Jēkabpilī dibina jauno tehniķu staciju, viņš kļūst par tās vadītāju, un &sc..
Lasīt vairāk

Dreimane Silvija

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2020). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu izglītības attīstībā Jēkabpilī un izcilu pedagoģisko darbu.  Ilggadēja Jēkabpils pamatskolas direktore. Beigusi V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu un Daugavpils Universitāti. 1997.gada 21.martā apstiprināta par Jēkabpils sākumskolas direktori. 2002.gada 1.septembrī skola tiek reorganizēta par Jēkabpils ..
Lasīt vairāk

Gailīte Anna Skaidrīte

RakstniekiLiteratūra. ValodniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2002). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Jēkabpils vārda popularizēšanā. Skaidrīte Gailīte (dz. Vuškāne) dzimusi Jēkabpilī. Bērnībā dzīvojusi Rubenes pagastā un Krustpils pagastā. Pēc Krustpils vidusskolas absolvēšanas uzsāka darba gaitas un jau pēc trīs gadiem kļuva par grāmatnīcas vadītāju. 1967.gadā beidza Maskavas Poligrāfijas institūta a..
Lasīt vairāk

Gavriloviča Dzintara

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2012). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un sabiedriskajā darbā. Dzintara Gavriloviča jeb Dzintra, kā viņu sauca draugi un paziņas, dzimusi Kurzemē Grenču pagastā, kur viņas tēvs bija krejotavas vadītājs. Bērnībā gūto mācību – būt godīgiem un cilvēcīgiem – viņa vēlāk centās ielikt arī savos audzēkņos, pēc Latvijas Universitātes Ģeog..
Lasīt vairāk

Grīnbergs Andris

Goda pilsoņi. Gada JēkabpiliešiŽurnālistiRakstniekiDzejniekiLiteratūra. Valodniecība 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Andris Grīnbergs dzimis Ventspils apriņķa Ugāles pagastā. Mācījies Zlēku pamatskolā, jau skolas laikā sācis rakstīt un bērnu laikrakstos publicēt dzejoļus. Mācoties Kandavas Lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumā, kļuva par rajona avīzes līdzveidotāju. Pēc tehnikuma beigšanas norīkots darbā uz Kandavas rajona avīzes “Sarkanā Kandava” redakciju. Bijis arī Limbažu rajona laikrak..
Lasīt vairāk

Janovskis Austris

SportsIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2002). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu sporta attīstībā un popularizēšanā Jēkabpilī. Austris Janovskis dzimis Ukrainas pilsētā Poltavā. 1920.gadā ģimene atgriezās dzimtenē, bija pusgraudnieki Dignājas "Linaites purvā". 1926.gadā vecāki kopā ar bērniem sāka dzīvot pašu uzceltajā mājā Līvānos. A.Janovskis mācījās Līvānu sešgad..
Lasīt vairāk

Kalniņa Ruta

Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2020). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu kultūrā un kultūras kā vērtības stiprināšanu reģionā.  Ruta Kalniņa (dz. Deksne) dzimusi Variešu pagasta Rusuļos. Māte Nellija bijusi skolotāja, tēvs Jānis – grāmatvedis un praktisko darbu skolotājs. Vecmāmiņa Marija Deksne augstu turēja latviešu saimnieces godu un bija liela meistare ē..
Lasīt vairāk

Karlsone Aina Ausma

ReliģijaKultūra. Māksla. ArhitektūraGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2006). Apbalvojums piešķirts par daudzpusīgu radošo devumu Jēkabpils kultūras dzīvē. Aina Karlsone (dz. Zībiņa) dzimusi Cesvaines novada Kraukļu pagastā. Mākslas izglītību ieguvusi, 1955.gadā absolvējot Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu. Vēlāk studijas turpināja Valsts Mākslas akadēmijā, kurā studēja glezniecības nodaļā pie tādiem izci..
Lasīt vairāk

Kikusts Jānis

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2008). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pilsētas attīstībā un nesavtīgu darbu Krustpils katoļu draudzes dievnama celtniecībā. Jānis Kikusts dzimis Abrenes apriņķa Kubuļu ciemā. Mācījies Bērzpils vidusskolā un Latvijas Valsts universitātes Inženierceltniecības fakultātē (Inženierceltniecības fakultāte pastāvēja līdz 1957./58.mācību gadam). Pēc studiju beig&..
Lasīt vairāk

Kiršbergs Gunārs

Goda pilsoņi. Gada JēkabpiliešiDabas zinātnes. Medicīna 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2008). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu veselības aprūpē un augsti morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem. Gunārs Kiršbergs dzimis Rīgā. Pamatskolas izglītību ieguvis Rīgas 8.pamatskolā, 1951.gadā ar Zelta medaļu absolvējis Rīgas 1.ģimnāziju. 1957.gadā beidzis Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti. Pēc Rīgas Medicīnas insti..
Lasīt vairāk

Knaģis Ilmārs

Politika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaRakstniekiLiteratūra. ValodniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2013). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu komunistiskā režīma represiju izpētē un nodarījumu publiskošanā. Ilmārs Knaģis dzimis Jēkabpilī. Viņa tēvs Emīls Knaģis Pirmā pasaules kara laikā dienējis Latviešu strēlniekos. Pēc kara strādājis Latvijas Bankas Jēkabpils nodaļā, bija arī Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļas dibinātājs un priekšsēdētājs, ..
Lasīt vairāk

Korņejeva Anna

Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2015). Apbalvojums piešķirts par izcilu pedagoģisko darbību, mūža ieguldījumu kultūrizglītībā, garīgo vērtību kopšanu un sakrālās mūzikas kultūras veicināšanu vietējā sabiedrībā. Ilggadēja Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, Klavieru nodaļas vadītāja. Anna Korņejeva dzimusi Krustpilī skolotāju ģimenē. Mācījusies Liepnas int..
Lasīt vairāk

Ķuzāne Lūcija

RakstniekiLiteratūra. ValodniecībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2001). Lūcija Ķuzāne (dz. Medne) dzimusi Jēkabpils apriņķa Mēmeles pagastā, Gricgales krogā. Tēvs  Kristaps Mednis - pulksteņmeistars un fotogrāfs, agrārreformas laikā krogu saņēmis savā īpašumā. L.Ķuzāne ir kroga mantiniece, kur aizvadītas daudzas mūža vasaras. Mācījusies Gricgales, vēlāk Mēmeles pamatskolā. Otrā Pasaules kara laikā kļuvusi par ģimnāz..
Lasīt vairāk

Lavrinovičs Ivans

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2015). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu SIA “Jēkabpils Autobusu parks” attīstībā un kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Jēkabpilī un ārpus tās. Ivans Lavrinovičs dzimis Baltkrievijā, netālu no Latvijas robežas. No 1947.gada dzīvo Jēkabpilī. 1958.gadā beidzis Jēkabpils 2.vidusskolu. Tajā pašā gadā, 16 gadu vecumā..
Lasīt vairāk

Orehovs Viktors

ZinātneTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Pirmais Jēkabpils pilsētas Goda pilsonis (1989). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes (Sudraba) Goda zīmi (1936) un Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni (1995). Viktors Orehovs dzimis 1909.gada 20.maijā Tveras apgabalā, Krievijā. Pēc Pirmā pasaules kara ģimene atgriežas Latvijā. Mācījies Salas 6-klasīgajā pamatskolā. Pēc Vecbebru dārzkopības un biškopības skolas beigšanas (..
Lasīt vairāk

Ozoliņš Arvīds

Vēsture. NovadpētniecībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2002). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu izglītības, tūrisma un bibliotēku attīstībā, novada izpētē un apzināšanā. A.Ozoliņš dzimis Krievijā, Tomskas guberņā, Pirmā pasaules kara latviešu bēgļu ģimenē, kura 1922.gadā atgriezās Latvijā un sāka dzīvot Jēkabpilī (tēvs bijis maiznieks, pirms kara strādājis Asotes pusmuižas zirgu stallī..
Lasīt vairāk

Pauniņa Leone

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2013). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu jēkabpiliešu muzikālajā audzināšanā, kultūras dzīves bagātināšanā un sabiedrisko aktivitāti. Leone Pauniņa dzimusi Balvu rajona Tilžas pagastā. Pēc pamatskolas beigšanas mācījās kordiriģēšanu Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Pēc mūzikas vidusskolas pabeigšanas 1961.gadā valst..
Lasīt vairāk

Pauniņa Valda

Goda pilsoņi. Gada JēkabpiliešiDabas zinātnes. Medicīna 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2017). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu, ilggadēju un augsti profesionālu vecmātes darbu. Valda Pauniņa dzimusi Jēkabpilī. Tēvs – publicists un sabiedriskais darbinieks Aleksandrs Pauniņš. 1971.gadā absolvējusi Rīgas 1.medicīnas skolu, atgriezusies dzimtajā pilsētā un sākusi strādāt Jēkabpils reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā. Tā ir V.Pauniņ..
Lasīt vairāk

Plāte Modris

ReliģijaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2016). Apbalvojums piešķirts par ilggadēju kalpošanu Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzē un kristīgās domas aktualizēšanu sabiedrībā. Modris Plāte dzimis Ventspilī. Tēvs Nikolajs Plāte (1915 - 1983) bija luterāņu garīdznieks, skolotājs, teoloģijas zinātņu kandidāts. 1975.gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. 1982.gadā ..
Lasīt vairāk

Pugača Skaidrīte

Kultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2017). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu latviešu kultūras vērtību un tradīciju kopšanā, izcilu pedagoģisko un izglītības darbu un daudzpusīgu radošo devumu Jēkabpils kultūras dzīvē. Skaidrīte Pugača (dz. Strode) dzimusi Jēkabpilī. Jau no bērnības Skaidrītes dzīve ir bijusi saistīta ar mūziku – no 1962. līdz 1969.gadam viņa apmeklē..
Lasīt vairāk

Putniņš Uldis Helmuts

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2004). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu pilsētas attīstībā. Uldis Helmuts Putniņš dzimis Liezeres pagastā. 1949.gadā Putniņu ģimene tika izsūtīta uz Sibīriju. Pēc Omskas apgabalā pavadītiem desmit gadiem atgriezās Latvijā. Uldis Putniņš Rīgas Politehniskajā institūtā ieguva inženiera-celtnieka kvalifikāciju. Darba gaitas sāka Jēkabpils celtniecība..
Lasīt vairāk

Sakars Valdis

Vēsture. NovadpētniecībaKultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2006). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sabiedrisko aktivitāti Jēkabpilī. Valdis Sakars dzimis Rīgā. Tēvs bija Latvijas armijas kaprālis, bruņotā vilciena saimniecības vecākais galdnieks, māte – šuvēja. Ģimenē ieaudzinātā izglītības un nemitīgas attīstības vēlme noteica mācību ceļa izvēli. Pēc Rīgas 3.pamatskolas beig&sc..
Lasīt vairāk

Salcevičs Leonīds

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2019). Apbalvojums piešķirts par nopelniem Jēkabpils pilsētas attīstībā, ieguldījumu investīciju piesaistē, ilggadīgu, atbildīgu darbu sabiedrības labā, veicinot pilsētas atpazīstamību un izaugsmi. Leonīds Salcevičs dzimis Amūras apgabalā, Krievijā, kur viņa vecāki bija izsūtījumā. Māte ar mazo dēlu Latvijā atgriežas 1958.gadā. Leonīds mācās Praulienas 2.astoņgadīgā..
Lasīt vairāk

Sankausks Adams Vitauts

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2009). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pilsētas attīstībā. Vitauts Sankausks dzimis Lietuvā, Kauņas apgabalā. 1949.gadā ģimene tika izvesta uz Sibīriju, kur dzīvoja līdz 1960.gadam, kad Vitauts beidza Irkutskas transporta celtniecības tehnikumu, iegūstot tiltu, tuneļu un dzelzceļa celtnieka specialitāti. Pēc atgriešanās dzimtenē viņš vienu g..
Lasīt vairāk

Šapkins Egons

IzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2007). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un izglītības darbā Jēkabpilī. Egons Šapkins dzimis Daugavpilī. 1944.gada vasarā Šapkinu ģimene, bēgot no frontes un Padomju armijas, izbrauca uz Vāciju. Dzīvoja pārvietoto personu nometnē netālu no Drēzdenes. Pēc ģimenes atgriešanās Latvijā Egons mācījās Līvānu vidusskolā. 1951.gad..
Lasīt vairāk

Sjomkāns Francis

SportsIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2003). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu sporta attīstībā un popularizēšanā Jēkabpilī, panākumiem pedagoģiskajā darbā un valstī pazīstamu sportistu sagatavošanu. Ilggadējs Jēkabpils 3.vidusskolas skolotājs, vieglatlētikas treneris. Francis Sjomkāns dzimis Rēzeknes rajona Nautrēnu pagastā, bijis ceturtais bērns septiņu bērnu ģimenē. Tēvs bija m..
Lasīt vairāk

Skrodelis Viesturs

Goda pilsoņi. Gada JēkabpiliešiDabas zinātnes. Medicīna 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2011). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augsti morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem. Viesturs Skrodelis dzimis Rīgā. Pēc studijām Rīgas Medicīnas institūtā pirmā darbavieta bija Krāslavas rajona  Ezernieku pagasta Bukmuižas slimnīcā, kas deva vērtīgu pieredzi un stimulu meklēt jaunas iespējas. Tik ļoti gribējās dinamisku darbu,..
Lasīt vairāk

Stare Ilga

Goda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2009). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu un augsto profesionalitāti Jēkabpils Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanā un attīstīšanā. Ilggadēja Jēkabpils Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Ilga Stare dzimusi Ābeļu pagastā. Pamatizglītību ieguva Ābeļu pagasta septiņgadīgajā skolā. 1959.gadā absolvēja Līvānu 1.vidusskolu. Darba gaitas sā..
Lasīt vairāk

Štelmahere Ruta

DzejniekiLiteratūra. ValodniecībaKultūra. Māksla. ArhitektūraIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Ruta Štelmahere dzimusi Jelgavā. Beigusi Jelgavas 2.vidusskolu. 2001.gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūru Vizuālās mākslas apakšnozarē, Alekseja Naumova un Kaspara Zariņa gleznošanas meistardarbnīcu. No 1985. līdz 1988.gadam bijusi māksliniece noformētāja Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce&rdq..
Lasīt vairāk

Ūbele Inta

Kultūra. Māksla. ArhitektūraGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Inta Ūbele pamatizglītību ieguvusi Dunavas astoņgadīgajā skolā. 1978.gadā absolvējusi Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolu mākslinieciskās noformēšanas specialitātē. 1992.gadā ieguvusi augstāko izglītību Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kļūstot par diplomētu režisori (bakalaura akadēmiskais grāds teātra režijas specialitātē), no 1995. līdz 1998.gadam studējusi Lat..
Lasīt vairāk

Urtāns Uldis

Kultūra. Māksla. ArhitektūraGoda pilsoņi. Gada JēkabpiliešiDabas zinātnes. Medicīna 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2019). Apbalvojums piešķirts par nopelniem iedzīvotāju veselības aprūpē, ieguldījumu kultūrā, sabiedrisko aktivitāti, godā turot kristīgās un ģimeniskās vērtības. Uldis Urtāns dzimis Kārsavā. Mācoties Kārsavas vidusskolā, veiksmīgi startējis dažādās republikas mēroga olimpiādēs un konkursos, tajā skaitā guvis panākumus daiļlasīšanas konkursā. Pēc vidusskolas ..
Lasīt vairāk

Vuškāns Jāzeps

Vēsture. NovadpētniecībaTautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (1998). Meža patologs, sabiedriskais darbinieks, novadpētnieks, dabas pētnieks. Jāzeps Vuškāns dzimis 1919.gada 9.aprīlī Ilūkstes apriņķa Dvietes pagastā mežsarga ģimenē. Mācījies Dvietes pamatskolā un Ilūkstes ģimnāzijā. Studijas Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē 2.kursā (1940.gada novembrī) pārtrauca apcietinājums par J.Čakstes kapaviet..
Lasīt vairāk

Zazerskis Antons

Vēsture. NovadpētniecībaPolitika. Tiesības. Sabiedriskā darbībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2012). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā, sabiedriskajā darbā un novada izpētē. Antons Zazerskis dzimis 1926.gada 1.janvārī Rēzeknes novada Audriņu pagastā. Skolas gaitas iesāka Makašānu pamatskolā, aktīvi darbojās mazpulku organizācijā, ar prieku mācījās un darīja dārza darbus. Izglītību turpināja  Rēzeknes vidusskolā un vēlā..
Lasīt vairāk

Zemzars Zigmunds

Tautsaimniecība. Lauksaimniecība. MežsaimniecībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2011). Apbalvojums piešķirts par augsti profesionālu mūža ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā. Zigmunds Zemzars dzimis Krustpilī. Pēc Krustpils septiņgadīgās skolas beigšanas mācījies celtniecības tehnikumā. Pirmais darbs bija Krustpils rajona vietējās saimniecības nodaļā – pie Krustpils slimnīcas būvniecības, vēlāk līdzdarbojās pirmās trīsstāvu ēk..
Lasīt vairāk

Zimova Zinovija

Vēsture. NovadpētniecībaIzglītībaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsone (2004). Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā. Ilggadēja Jēkabpils 2.vidusskolas skolotāja, Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrības “Belovodije” kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes nodaļas vadītāja, novadpētniece. Zinovija Zimova (dz. Kitova) 1951.gadā beigusi Jēkabpils 2.vidusskolu. 1..
Lasīt vairāk

Zvīdris Antons

Goda pilsoņi. Gada JēkabpiliešiDabas zinātnes. Medicīna 0x Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Jēkabpils Goda pilsonis (2007). Apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu veselības aprūpē Jēkabpilī. Antons Zvīdris dzimis Varakļānu pagastā. Māte Antonam bija pirmā skolotāja, kas ieveda grāmatu pasaulē un iemācīja lasīt. Ganu gaitās zēns ar aizrautību lasīja Skalbes, Jaunsudrabiņa, Poruka u.c. autoru darbus. Skolā Antons mācības uzsāka 1940.gadā uzreiz 2.klasē, jo labi lasīja un rakstīj..
Lasīt vairāk
Atpakaļ
Trigger the fancybox