Fiziķis, luterāņu garīdznieks, Jēkabpils Goda pilsonis

(ReliģijaGoda pilsoņi. Gada Jēkabpilieši) Plāte Modris
 • Uzvārds Vārds Plāte Modris
 • Izglītība Latvijas Valsts universitāte
  Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas seminārs
 • Darbs Salaspils atomreaktora zinātniskais līdzstrādnieks
  Kuldīgas Sv. Annas luteriskās draudzes mācītājs
  Ēdoles luteriskās draudzes mācītājs
  Jēkabpils Sv.Miķeļa luteriskās draudzes mācītājs
  Krustpils luteriskās draudzes mācītājs
 • Apbalvojumi Triju Zvaigžņu ordenis III šķira (1998)
  Jēkabpils Goda pilsonis (2016)

Jēkabpils Goda pilsonis (2016). Apbalvojums piešķirts par ilggadēju kalpošanu Jēkabpils Svētā Miķeļa draudzē un kristīgās domas aktualizēšanu sabiedrībā.

Modris Plāte dzimis Ventspilī. Tēvs Nikolajs Plāte (1915 - 1983) bija luterāņu garīdznieks, skolotājs, teoloģijas zinātņu kandidāts.

1975.gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. 1982.gadā – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas semināru. Ordinēts 1979.gadā. Strādājis Salaspils atomreaktorā par zinātnisko līdzstrādnieku (1972 -1978). No 1978. - 1982.gadam bijis Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Konsistorijas sekretārs, kancelejas vadītājs. 1980. - 1981.gadā bijis palīgmācītājs Rīgas Sv. Jāņa luteriskajā draudzē, bet no 1982. - 1991.gadam - Kuldīgas Sv. Annas luteriskās draudzes un Ēdoles luteriskās draudzes mācītājs. No 1985. - 1991.gadam Kuldīgas iecirkņa prāvests.

Kopš 1991.gada M.Plāte ir Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskās draudzes un Krustpils evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs (Krustpils draudzē kalpojis līdz 2007.gadam). No 1993. - 2004.gadam bijis Sēlpils iecirkņa prāvests, 1991. - 1992.gadā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docētājs. 

No 1994. - 1997.gadam bija Jēkabpils pilsētas domes deputāts.

1998.gadā M.Plātem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis (III šķira).

M.Plāte preses izdevumos publicējis rakstus par reliģijas un ētikas jautājumiem, kā arī vairākās grāmatās ir publicēti viņa sprediķi, piemēram, mūsdienu Latvijas luterāņu mācītāju sprediķu grāmatas “Iesākumā Dievs” 3.sējums pilnībā veltīts M.Plātes sprediķiem.


Informācijas avoti:

Jēkabpils. Jēkabpils : Jēkabpils pilsētas dome, 2002, 145.lpp. ISBN 9984593134

Karlsone, A. Lukšēvica, D. Plāte, M. Jēkabpils Sv.Miķeļa evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes 200 gadu pastāvēšanas piemiņai 1807-2007. Jēkabpils, [b.i.], 2010, 41.-58.lpp.

Latvijas enciklopēdija, 4.sēj. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2007, 773.lpp. ISBN 998494820X. ISBN 9789984948249.

Barkāns, E. Piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. Svētdienas Rīts, 1998, 7.nov., 1., 2.lpp.  ISSN 1407-964X

Jēkabpils Goda pilsoņi 2016 - Modris Plāte un Valdis Alksnītis. Jēkabpils Laiks, informatīvais ziņu portāls [tiešsaiste]. 2016 [skatīts 2017.g. 7.martā]. Pieejams: http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=22967&r=Jekabpils

Trigger the fancybox