Sēlpils 1.bibliotēkā fotoizstāde

Sēlpils 1.bibliotēkā fotoizstāde "Darbs dara darītāju"

Kategorija: Reģionu bibliotēkās 10. Septembris 2021 11:13 328x

           Sēlpils 1. bibliotēkā no š.g. 9.septembra apskatāma foto izstāde “Darbs dara darītāju”. Izstādi veido 41 fotogrāfija, kas sniedz ieskatu cilvēku darba gaitās, ieradumos un tehnikas pielietojumā, tās attīstībā no 20. gs. vidus līdz 20. gs. beigām. Fotogrāfijas aptver notikumus un darba gaitas Jēkabpils novada Sēlpils pagastā. Izstāde veidota, izmantojot Sēlpils 1. bibliotēkas novadpētniecības krājumu, kuru veido arī bijušā Raiņa kluba muzeja krājums. 
              Darbs vienmēr bijis neatņemama cilvēka ikdienas sastāvdaļa. Tomēr, salīdzinot ar 20. gs. vidu līdz 20. gs. beigām, ir mainījušies ieradumi, saimniekošana un galu galā pati tehnika.
              Laikā, kad lielāko darba apjomu veica pats cilvēks, nevis tehnika, kad tehnika vēl tikai attīstījās, lai atbilstu cilvēka vajadzībām, darba tikums bija cilvēka lielākā vērtība. 
               Ikviens interesents ir aicināts apskatīt izstādi “Darbs dara darītāju” Sēlpils 1. bibliotēkā no š.g. 9.septembra līdz 23.septembrim darba dienās plkst. 8:30 – 17:00 (pirmdienās plkst. 9:30 – 18:00).
                                                                                                                                                                      Airita Volante, 
                                                                                                                                           Sēlpils 1. bibliotēkas vadītāja

Attēlā - Kolhoza “Vilnis” brigadieris J.Smeķis un A.Ņikitins pie “Ziemeļu” klēts, 1949.gads

                    

Siena novākšana kolhozā “Sēlija”, 1950-tie gadi            J.Zolbergs pie tvaika dzinēja, 1950-tie gadi

Trigger the fancybox