Salas bibliotēkā izstāde

Salas bibliotēkā izstāde "Sēlijai būt"

Kategorija: Reģionu bibliotēkās 21. Oktobris 2019 16:40 12355x

No 21.oktobra līdz 11.novembrim Salas bibliotēkā izstāde “SĒLIJAI BŪT”

     Šī gada 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu notika pasākums "Sēlijai būt!" jeb Sēlijas diena Gaismas pilī.
     Tā aktualizēja jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstināja ar šī krāšņā Latvijas novada kultūras, vēstures sabiedriskās dzīves izpausmēm un vērtībām, un personībām.
    Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu tautas izveidē, un Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām.
     Tomēr mūsdienās apvidus ar šādu nosaukumu Latvijas kartē nav. Pēc 13.–14. gadsimta sēļu vārds daudzus gadsimtus nefigurēja un nebija aktuāls, taču 20. gadsimta 80. gados vietvārds "Sēlija" latviešu valodā atgriezās. Kas ir Sēlija šodien? Vai to var dēvēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālas senatnes ilūzija?
     Izstādei materiālus sagatavoja Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas, Viesītes novadu pašvaldības.
Materiālus apkopoja Jolanta Grandāne Salas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste.
Māksliniecisko noformējumu veica māksliniece Jolanta Ābele

          

Trigger the fancybox