Novada bibliotēkas saņem programmas

Novada bibliotēkas saņem programmas "Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" izdevumus

Kategorija: Reģionu bibliotēkās 17. Jūnijs 2022 15:27 45x

Pateicoties LNB Bibliotēku attīstības centra izstrādātajai un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajai programmai “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”, arī šogad esam saņēmuši grāmatas, kuras pēc sašķirošanas nonāks novada bibliotēkās un būs pieejamas lasītājiem.

Jēkabpils novada pašvaldības 28 publiskās bibliotēkas saņēms 358 eksemplārus par kopējo summu 3703 eiro.

Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām īstenota Latvijas Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanas ietvaros. Iepirkumam piešķirtais finansējums – 300 000 EUR no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Tāpat esam saņēmuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotās un vadītās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatas. Šī programma notiek jau 22. gadu, to atbalsta LR Kultūras ministrija. Šogad katrā vecumgrupā ir septiņas grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – piecas. Šī gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veido 33 grāmatas no 10 izdevniecībām. Jēkabpils novada 21 publiskā un skolu bibliotēka šogad saņems 990 eks. par 5750 eiro.

Grrāmatas šodien, 17.jūnijā, jau saņēma Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas vadītāja Zane Caune.

Trigger the fancybox