Virtuālā novadpētniecības izstāde “Nepilns gadsimts kāda laikraksta nosaukumā. “Jēkabpils Vēstnesis””.

Virtuālā novadpētniecības izstāde “Nepilns gadsimts kāda laikraksta nosaukumā. “Jēkabpils Vēstnesis””.

Kategorija: Jaunumi 6. Oktobris 2023 16:27 1251x

2023.gadā paiet 100 gadi kopš laikraksta “Jēkabpils Vēstnesis” pirmā numura iznākšanas. Atzīmējot šo notikumu, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, piedāvā virtuālo izstādi “Nepilns gadsimts kāda laikraksta nosaukumā”. Tas ir virtuāls ceļojums laikraksta nosaukuma un noformējuma pārmaiņās, kuras notikušas varas un laikmetu maiņas ietekmē.
Laikraksts “Jēkabpils Vēstnesis” savu darbību sācis Latvijas brīvvalsts laikā - 1923.gada 12.oktobrī . 1940-tajos gados īsu brīdi iznācis padomju okupācijas laikā, vēlāk - vācu okupācijas gados. Tad sekojis 47 gadu pārtraukums. Atsācis iznākt 1991.gadā un pastāvējis līdz 2019.gadam. Iesācies kā Jēkabpils pilsētas laikraksts. Laika gaitā mainījis nosaukumu, noformējumu, apjomu, periodiskumu… Savu darbību beidzis kā Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes, Salas novadu neatkarīgais laikraksts.
Sagatavots, piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotēkas notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” sadaļā  “Latviešu valoda rokrakstos un laikrakstos”.