Periodisko izdevumu popularizēšana

Periodisko izdevumu popularizēšana

Kategorija: Jaunumi 15. Februāris 2021 11:29 70x

Periodiskie izdevumi jeb prese ir iespieddarbi, kas iznāk noteiktā laika posmā un kam ir vienlaidu numerācija un viens nosaukums. Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā pieejami 8 laikrakstu, 43 žurnālu nosaukumi par dažādam tēmām, latviešu un krievu valodās. Abonētās preses sarakstu var redzēt bibliotēkas mājaslapā: www.jgb.lv sadaļa Laikraksti un žurnāli

 

Trigger the fancybox