Novadpētniecības  izstāde “Cukura saldums un rūgtums. Jēkabpils cukurfabrikai - 90”

Novadpētniecības izstāde “Cukura saldums un rūgtums. Jēkabpils cukurfabrikai - 90”

Kategorija: Jaunumi 30. Novembris 2022 11:44 415x

Decembrī Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas telpās apskatāma izstāde “Cukura saldums un rūgtums. Jēkabpils cukurfabrikai – 90”, bet bibliotēkas novadpētniecības Youtube kontā – virtuālā izstāde “Krustpils cukurfabrika. Darba process 1930-tajos gados”.
Cukurfabrikas komplekss Rīgas ielā 218 ilgus gadus bija Jēkabpils saimnieciskās dzīves  simbols - veiksmīgs un daudzsološs 20.gadsimtā, sāpīgs - 21.gadsimtā. 
20.gadsimtā Krustpils cukurfabrika bija viena no trim (kopā ar Jelgavas un Liepājas) cukura ražotnēm Latvijā. Uzcelta rekordīsā laikā – sešos mēnešos, atklāta 1932. gada 22. oktobrī. Fabrikas projekta autors - arhitekts Artūrs Krūmiņš. Cukurfabrika kļuva par lielāko pilsētas uzņēmumu - veicināja apkārtnes iedzīvotāju labklājības celšanos, iezīmēja jaunus vaibstus pilsētas infrastruktūrā un palīdzēja celt Latvijas cukura rūpniecības starptautisko slavu. Jau pirmajā sezonā diennaktī tika pārstrādātas 600 tonnas biešu, saražojot 90 tonnas cukura. 
1962.gadā, apvienojoties Jēkabpils un Krustpils pilsētām, fabrika ieguva jaunu nosaukumu - Jēkabpils cukurfabrika. 
Attīstoties tehnoloģijām un aptuveni 700 cukurfabrikas strādnieku profesionālajām prasmēm, pieauga darba rezultāti - ja 1937.gadā fabrika pārstrādāja 80 000 tonnas cukurbiešu gadā, tad 1998.gadā - 153 000 tonnas. 
Taču neskatoties uz to, 1990-to gadu sākuma politiskās un ekonomiskās pārmaiņas  nesa neatgriezeniskas sekas fabrikas darbībā. Izmaiņas eksporta tirgus jomā, privatizācija, maksātnespēja noveda pie tā, ka fabrika nespēja eksistēt ekonomiski , bet 2012. gadā beidza pastāvēt fiziski. Bet, neskatos uz to, tā tomēr paliek nozīmīgs un spilgts posms Krustpils un Jēkabpils vēsturē.
Papildus literatūra par Jēkabpils cukurfabriku pieejama šeit:

Trigger the fancybox