Muzikāla dzejas performance

Muzikāla dzejas performance "Dzejas fetišs"

Kategorija: Jaunumi 5. Septembris 2022 12:41 52x

Muzikālā dzejas performance "Dzejas fetišs" notiks 14. septembrī plkst. 18:00 Akmeņu ielas kvartālā (Akmeņu ielā 1, Jēkabpilī). Dažādu autoru dzejas lasījumu gaitā skanēs Laura Kampāna veidots skaņdarbs. 
"Dzejas fetišs" ir Jēkabpils interešu apvienības "Literāts" organizēts ikgadējs Dzejas dienu notikums Jēkabpilī, kas pulcē dažādus autorus lasīt savu dzeju atmosfēriska stila mūzikas pavadībā. Līdz šim notikušas trīs performances – pirmā bija 2018. gadā.
Nosaukumā "Dzejas fetišs" ir ietverta savdabīga polaritāte: dzeja kā dzīvs, radošs mākslas produkts vai process un fetišs kā atdarinājums, eksaltācijas un apbrīna apdvests priekšmets vai simbols. Tā ir vertikāla pozīcija: dzeja iemieso no augšas uz leju vērstu telpiskumu, savukārt fetiša funkcija pievērš cilvēku no lejas uz augšpusi.
"Dzejas fetišs" ir improvizācija, kurā savienojas gatavais un negatavais, māksla  un daba, tveramais un netveramais, paredzamais un neparedzamais. "Dzejas fetišā" uz skatuves paaugstinātais dzejnieks veic gan radītāja, gan izpildītāja darbu, bet dzejoļu lasījums mūzikas plūdumā īpaši izceļ dzejnieka savdabīgumu. "Dzejas fetišs" ir neatkārtojama poētiska pārdzīvojuma materializācija, kura ir pilnīga tikai notikšanas mirklī.

Informāciju sagatavoja Sintija Kampāne-Štelmahere

Trigger the fancybox